Komunikace mezi námi

Slova, gesta, mlčení.
Jsi tu se mnou?
Vnímáš mne?
Radost i bolest z jedné věty.
A uzdravení z pohlazení.
To vše je komunikace mezi námi. 

Komunikace – základním obsahem slova z řečtiny je spojovat něco s něčím.
Komunikují i buňky mezi sebou, aby zajistily přežití organismu.
Přátelské a láskyplné spojení je zárukou pokračování života a mírového světa.
Parazitující a agresivní spojení přináší bolest a zánik.

I člověk má schopnost komunikovat, nemáme ji však všichni stejně rozvinutou a zdaleka ne všichni a stále ji používáme za stejným účelem, kterým by mělo být porozumění, spolupráce, láska.

Říká se, že to nejdůležitější si lidé sdělují beze slov a je pravda, že pro přežití je nejdůležitější vztah vyjádřený dotekem – pohlazení, facka, milování, střílení.  

Když se milenci namlouvají, prozradí je pohled očí, pousmání, gesto. V řeči těla je náročnější lhát. Jiskru v očích milenky svede zahrát jen žena, která ten pocit dobře zná a zná i tajemství herectví.  Za naším vznikem stojí úspěšná komunikace mezi tatínkem a maminkou. Komunikace rodičů mezi sebou i s námi ovlivňuje, jak se v životě cítíme, jak se učíme navazovat a rozvíjet vztahy s dalšími lidmi a to vše mívá přímou souvislost i s tím, jak prožíváme naplněnost života.

Prostředků ke sdílení máme mnoho: slova, gesta, rituály, moderní technologie, rozhodující však je, jak je umíme používat a to souvisí se sociální a emoční inteligencí. Pro vzájemné porozumění je třeba rozvíjet nejen schopnost vysílat, ale i přijímat.

Pamatujme, že nelze nekomunikovat. I mlčení a lhostejnost je vyjádření vztahu.

Pojďme se pokusit zachytit fotografií něco z toho nepřeberného množství způsobu komunikace od jemného gesta matky chovajícího novorozence ař po nejmodernější vynález spojovací techniky. Vždyť fotografie či jiný výtvarný počin je také způsob komunikace a je jen na nás co chceme vyjádřit.

Pojďme tedy fotografií vyslat zprávu a následně slovem psychologa ji širší veřejnosti přiblížit.

Budeme se těšit na Vaše poselství.

 

Radana Rovena Štěpánková

Psycholog-psychoterapeut

http://rovena.info/pravidla-komunikace-modernimi-technologiemi.html