REQUIEM za JANA PALACHA

Velvyslanectví ČR v Lucemburku, farnost kostela sv. Cyrila a Metoděje v Karlíně a Národní informační a poradenské středisko pro kulturu za finančního přispění Ministerstva kultury ČR, Magistrátu hlavního města Prahy, Pražských vodovodů a kanalizací, a.s. a Metamorphosis pořádají pod záštitou náměstkyně primátora Markéty Reedové

Komorní orchestr Akademie Praha
Dirigent Pavel HRYZÁK

Kostel sv. Cyrila a Metoděje v Karlíně
Karlínské nám., Praha 8

neděle 1. listopadu 2009 v 19:45 hodin

Johann Sebastian Bach • KONCERT PRO DVOJE HOUSLE A ORCHESTR D-MOLL
housle Jiří ČTYROKÝ a Miloslav OSVALD

Paul Hindemith • SMUTEČNÍ HUDBA PRO VIOLU A SMYČCE
viola Cyril KLUČKA

Josef Suk • MEDITACE NA STAROČESKÝ CHORÁL SVATÝ VÁCLAVE

Dafydd BULLOCK (Wales)
REQUIEM za JANA PALACHA

česká premiéra

Mosel Voices (Lucembursko)
sbormistr Dafydd BULLOCK
soprán Danièle PATZ
varhany Adrien THEATO

Vstupné dobrovolné

www.academyorchestra.cas.cz

www.moselvoices.eu

Koncert_Palach_pozvánka