Komentář k novele památkového zákona

Ministryni kultury byl  předán za oblast památkové péče o archeologický památkový fond komentář k paragrafovanému znění připravované novely zákona č. 20/1987 Sb., o památkové péči. Komentář byl předložen zástupci Akademie věd České republik, obou Archeologických ústavů Akademie věd České republiky a některých vysokých škol. Plné znění spolu  vyjádřením minystryně kultury naleznete na webových MK ČR.