Knihovny

KNIHOVNY

Předmětem statistického zjišťování jsou veřejné knihovny v České republice. Patří sem knihovny v přímém řízení ministerstva kultury (Národní knihovna ČR a Moravská zemská knihovna), krajské vědecké knihovny zřizované krajskými úřady a knihovny zřizované obcemi a městy.

Statistický výkaz Kult (MK) 12-01

Pro rok 2017

Roční výkaz o knihovně (PDF)
Roční výkaz o knihovně (DOC)

Vysvětlivky k výkazu a odpovědi na nejčastěji kladené otázky na webu Knihovnického institutu Národní knihovny ČR

Elektronický sběr statistiky

Odkaz na elektronický sběr statistiky o knihovně

Přehledy vybraných ukazatelů

Přehledy vybraných ukazatelů naleznete v rubrice Statistická data v publikacích

Deník veřejné knihovny

Deník veřejné knihovny na rok 2017 a 2018 ve formátu PDF ke stažení a tisku:

Deník veřejné knihovny na rok 2015 a 2016 ve formátu PDF a DOC ke stažení a tisku:

Standardy VKIS

Odkaz na aplikaci Standardy VKIS

Benchmarking

Odkaz na aplikaci Benchmarking knihoven (neveřejné, pouze pro zúčastněné)

Kontakt
PhDr. Vladimíra Lindnerová, CSc.
tel: 221 507 933
email: lindnerova@nipos-mk.cz