KNIHOVNA > Novinky

Registrace a přihlášení do čtenářského konta

V katalogu  lze vyhledávat  bez přihlášení. Pokud nejste uživatelem knihovny, zašlete své požadavky na email knihovna@nipos.cz.  

Registrace uživatele probíhá v knihovně. Služby jsou poskytované bezplatně. 

Přístup ke čtenářskému kontu vede přes katalog knihovny. Přihlašovací údaje do svého konta získáte při registraci v knihovně. 

Pro přihlášení  klikněte na hlavní stránce katalogu vpravo nahoře na Přihlásit. Zadejte uživatelské jméno, které jste obdrželi v knihovně.
V dialogovém okně zvolte  Změna hesla.

Pro přihlášení do čtenářského konta pak budete používat uživatelské jméno a Vámi zvolené heslo. Čtenářské konto umožňuje především zadání rezervací a prodlužování výpůjček.

Vaše dotazy a požadavky můžete adresovat přímo knihovně, rádi pomůžeme.

Přihlášení do Národní digitální knihovny (NDK - DNNT)

Národní knihovna ČR zpřístupňuje prostřednictvím Národní digitální knihovny (NDK) díla nedostupná na trhu (DNNT). Služba je poskytována zdarma na základě licenční smlouvy Národní knihovny ČR s kolektivními správci DILIA a OOA-S a je nabízena uživatelům prostřednictvím knihoven, které poskytují veřejné knihovnické a informační služby. Využít vzdálený přístup do databáze DNNT mohou i registrovaní čtenáři knihovny NIPOS.

Co jsou to díla nedostupná na trhu?

Jedná se o dokumenty, které jsou dosud chráněny autorským zákonem (tj. neuplynulo 70 let od smrti všech autorů), ale nejsou již dostupné na knižním trhu. Velká část z nich již byla českými knihovnami zdigitalizována a dosud byla přístupná jen v budově příslušné knihovny vlastnící daný dokument. Nyní mají registrovaní čtenáři možnost online přístupu k fondům Národní knihovny a Moravské zemské knihovny. V nejlbližší době budou přístupné i digitální knihovny AV ČR a Vědecké knihovny v Hradci Králové.

V roce 2023 platí pro zpřístupnění děl nedostupných na trhu následující pravidla:

  • monografie (knihy) vydané do roku 2002 včetně jsou dostupné pomocí vzdáleného přístupu;
  • monografie (knihy) vydané v letech 2003 až 2007 je možné zpřístupnit na počítačích v knihovnách, tj. na místě samém (jde o přibližně 30 000 titulů);
  • periodika (časopisy, noviny) vydané před rokem 2013 jsou dostupná pomocí vzdáleného přístupu.

Podrobné informace o službě NDK-DNNT najdete zde.

Přihlášení do NDK

Pro přihlášení přes knihovnu NIPOS musíte být registrovaní a musíte mít zadán email v kontaktních údajích.

Po vstupu do prostředí Národní digitální knihovny-DNNT následujte pro přihlášení tyto postupné kroky:

  1. Na stránce NDK v pravém horním roku zvolte tlačítko Přihlásit
  2. Zaškrtněte  čtvereček Souhlas s podmínkami použití a rozklikněte odkaz Přihlásit knihovním účtem/eduID.
  3. Vyhledejte účet Národní informační a poradenské středisko středisko a zvolte přihlášení se pod tímto účtem.
  4. Zadejte stejné uživatelské jméno a heslo, pod kterým se přihlašujete do Čtenářského konta v knihovně. Poté zvolte odkaz Přihlásit se.
  5. Akceptujte odesílané osobní informace tlačítkem Ano, akceptuji vlevo.
  6. A je to.

V případě nejasností nás neváhejte kontaktovat. 


Seznam děl nedostupných na trhu je k dispozici na https://sdnnt.nkp.cz/sdnnt/home. K jeho prohlížení není třeba přihlášení. U každého díla je uvedena  informace o přístupu a přímé propojení na digitalizované dokumenty v Národní digitální knihovně. 

Zdaleka ne všechna díla zařazená do seznamu DNNT jsou zdigitalizovaná. 


Samostatné weby NIPOS