KLUB SBORMISTRŮ – Semináře pro sbormistry pěveckých sborů 2017

Akreditované semináře Klubu sbormistrů jsou součástí volného cyklu inspirativních seminářů pořádaných NIPOS-ARTAMA, které jsou určeny všem zájemcům z řad začínajících i zkušených sbormistrů pěveckých sborů.

Jaro I: pro sbormistry středoškolských a dospělých pěveckých sborů 24 – 26. 3. 2017, Praha

Seminář pořádá NIPOS-ARTAMA ve spolupráci s Gymnáziem Na Zatlance

Lektoři: Štefan Sedlický (SK), další lektor v jednání

Kontakt: Zuzana Kacafírková, 778 702 375, kacafirkova(at)nipos-mk.cz

Jaro II: pro sbormistry dětských pěveckých sborů 28. – 30. 4. 2017, Karviná

Seminář pořádá NIPOS-ARTAMA

Lektoři: Eva Šeinerová, Ivan Šeiner, Martina Juríková

Kontakt: Jan Pirner, 778 702 495, pirner(at)nipos-mk.cz

Letní týdenní seminář: pro sbormistry dětských, středoškolských a dospělých sborů 16. – 23. 7. 2017, Kutná Hora

Seminář pořádá NIPOS-ARTAMA

Lektoři: Jurij Galatenko, Luboš Hána, Zdena Součková, Eliška Hrubá Toperczerová, Miloslava Vítková, Roman Michálek

Kontakt: Jan Pirner, 778 702 495, pirner(at)nipos-mk.cz

Podzim: pro sbormistry středoškolských a dospělých pěveckých sborů 10. – 12. 11. 2017, Opava

Lektor: Alla Sheiko (Ukrajina) *seminář bude tlumočen do čj

Seminář pořádá NIPOS-ARTAMA ve spolupráci s Mendelovým gymnáziem Opava v rámci 9. celostátní přehlídky středoškolských pěveckých sborů Opava cantat 2017

Kontakt: Barbora Hanslianová, 778 702 375, bhanslianova(at)nipos-mk.cz