Klub sbormistrů 2010

PODZIMNÍ SEMINÁŘ KLUBU SBORMISTRŮ – speciálně pro sbormistry středoškolských pěveckých souborů při Opava cantat, 2. celostátní přehlídce středoškolských pěveckých sborů
19.-21. listopadu 2010, Opava

Seminář pořádá NIPOS-ARTAMA při celostátní přehlídce Opava cantat, Celostátní přehlídce středoškolských pěveckých sborů

Lektor: Mgr. Jiří Slovík
Seminář má akreditaci MŠMT č. 19 533/2008-25-413.

Seminář Klubu sbormistrů je součástí volného cyklu inspirativních seminářů pořádaných NIPOS-ARTAMA, které jsou určeny všem zájemcům z řad začínajících i zkušených sbormistrů, zejména dětských pěveckých sborů, nově však i středoškolských pěveckých sborů. Seminář je koncipován jako práce ve sborových dílnách, seminaristé pracují s lektory na technice dirigování, absolvují přednášky a přidružené koncerty či přehlídková vystoupení.

Účastnický poplatek:
– ubytování v ubytovně, stravování (2x snídaně, sobotní oběd a večeře) a kurzovné činí 970 Kč
– ubytování v tělocvičně ve vlastním spacím pytli (sprcha k dispozici), stravování (2x snídaně, sobotní oběd a večeře) a kurzovné činí 570 Kč
Seminář se uskuteční při přihlášení minimálně 8 zájemců.

Přihlášku zašlete nejpozději do 15. října 2010 na adresu: Barbora Novotná, NIPOS-ARTAMA, P.O.BOX 12 / Blanická 4, 120 21 Praha 2, tel.: 221 507 975, e-mail: bnovotna@nipos-mk.cz.

Upozornění: v případě pozdního odhlášení ze semináře vám bude účtován stornopoplatek ve výši náhrady vzniklých nákladů.

Přihláška v rtf – ZV-KS-Opava