Klub sbormistrů při OPAVA CANTAT 2014

Podzimní setkání pro sbormistry středoškolských a dospělých pěveckých sborů
14.–16. listopad 2014, Opava

Seminář pořádá NIPOS-ARTAMA při celostátní přehlídce OPAVA CANTAT 2014, 6. celostátní přehlídce středoškolských pěveckých sborů

Lektor: v jednání
Seminář má akreditaci MŠMT č. 18312/2014-1-554

Seminář Klubu sbormistrů je součástí volného cyklu inspirativních seminářů pořádaných NIPOS-ARTAMA, které jsou určeny všem zájemcům z řad začínajících i zkušených sbormistrů pěveckých sborů. Seminář je koncipován jako práce ve sborových dílnách, seminaristé pracují s lektory na technice dirigování, absolvují přednášky a přidružené koncerty či přehlídková vystoupení. Součástí tohoto semináře bude především analýza soutěžních a přehlídkových vystoupení pod vedením zkušeného lektora.

Účastnický poplatek: ubytování v ubytovně, stravování (páteční večeře, sobotní snídaně, oběd, večeře a nedělní snídaně) a kurzovné činí 800 Kč.

Přihlášku zašlete nejpozději do 12. října 2014 na adresu B. Novotná, e-mail: bnovotna@nipos-mk.cz
Upozornění: v případě pozdního odhlášení ze semináře vám bude účtován stornopoplatek ve výši náhrady vzniklých nákladů.

Přihláška ve formátu doc: ZP_Opava_2014