KLUB SBORMISTRŮ – PORTA MUSICAE 2012 – Nový Jičín

KLUB SBORMISTRŮ
Podzimní víkendové setkání
2.–4. listopadu 2012, Nový Jičín

Seminář pořádá NIPOS-ARTAMA v rámci 9. celostátní soutěže dětských pěveckých sborů Porta Musicae 2012
Lektor: Bohuslav Vítek, muzikolog, publicista, dramaturg
Seminář má akreditaci MŠMT č. 28 302/2011–25-671.

Seminář Klubu sbormistrů je součástí volného cyklu inspirativních seminářů pořádaných NIPOS-ARTAMA, které jsou určeny všem zájemcům z řad začínajících i zkušených sbormistrů, zejména dětských pěveckých sborů.
Účastnický poplatek 900 Kč zahrnuje kurzovné, ubytování a stravování (páteční večeře, sobotní snídaně, oběd a večeře, nedělní snídaně).

Přihlášku zašlete nejpozději do 5. října 2012 na adresu: NIPOS-ARTAMA, Jan Pirner, P. O. BOX 12 / Blanická 4, 120 21 Praha 2, tel.: 221 507 977, e-mail: pirner@nipos-mk.cz.

Upozornění: v případě pozdního odhlášení ze semináře (tzn. méně než týden před zahájením semináře) vám bude účtován stornopoplatek ve výši náhrady vzniklých nákladů.

Přihláška ve formátu doc. ZV_KS_2012