Klub sbormistrů 2013

KLUB SBORMISTRŮ – PODZIM II
pro sbormistry středoškolských a dospělých pěveckých sborů
15.–17. listopad 2013, Opava

Seminář pořádá NIPOS-ARTAMA při celostátní přehlídce OPAVA CANTAT 2013,
5. celostátní přehlídce středoškolských pěveckých sborů
Lektor: JANKA RYCHLÁ (Slovensko)

Seminář má akreditaci MŠMT č. 28 302/2011–25-671

Seminář Klubu sbormistrů je součástí volného cyklu inspirativních seminářů pořádaných NIPOS-ARTAMA, které jsou určeny všem zájemcům z řad začínajících i zkušených sbormistrů pěveckých sborů. Seminář je koncipován jako práce ve sborových dílnách, seminaristé pracují s lektory na technice dirigování, absolvují přednášky a přidružené koncerty či přehlídková vystoupení.
Účastnický poplatek: ubytování v ubytovně, stravování (páteční večeře, sobotní snídaně, oběd, večeře a nedělní snídaně) a kurzovné činí 1050 Kč (předběžná cena)

PŘIHLÁŠKU zašlete nejpozději do 13. října 2013 na adresu: NIPOS-ARTAMA, Barbora Novotná, P.O.BOX 12 / Blanická 4, 120 21 Praha 2, tel.: 221 507 975, e-mail: bnovotna@nipos-mk.cz.

Upozornění: v případě pozdního odhlášení ze semináře vám bude účtován stornopoplatek ve výši náhrady vzniklých nákladů.