Klub sbormistrů 2012

KLUB SBORMISTRŮ
Speciálně pro sbormistry středoškolských pěveckých sborů
16.–18. listopadu 2012, Opava

Seminář pořádá NIPOS-ARTAMA při celostátní přehlídce OPAVA CANTAT 2012, 4. celostátní přehlídce středoškolských pěveckých sborů
Lektor: Marek Valášek
Seminář má akreditaci MŠMT č. 28 302/2011–25-671.

Seminář Klubu sbormistrů je součástí volného cyklu inspirativních seminářů pořádaných NIPOS-ARTAMA, které jsou určeny všem zájemcům z řad začínajících i zkušených sbormistrů dětských a středoškolských pěveckých sborů. Seminář je koncipován jako práce ve sborových dílnách, seminaristé pracují s lektory na technice dirigování, absolvují přednášky a přidružené koncerty či přehlídková vystoupení.

Účastnický poplatek:
* ubytování v ubytovně, stravování (2x snídaně, sobotní oběd a večeře) a kurzovné činí 1.000 Kč (předběžná cena);
* ubytování v tělocvičně ve vlastním spacím pytli (sprcha k dispozici), stravování (2x snídaně, sobotní oběd a večeře) a kurzovné činí 600 Kč.

Přihlášku zašlete nejpozději do 14. října 2012 na adresu či e-mail: Barbora Novotná, NIPOS-ARTAMA, P. O. BOX 12 / Blanická 4, 120 21 Praha 2, tel.: 221 507 975, e-mail: bnovotna@nipos-mk.cz.
Upozornění: V případě pozdního odhlášení ze semináře vám bude účtován storno poplatek ve výši náhrady vzniklých nákladů. Více informací na www.artama.cz.

Přihláška ve formátu doc. ZP_KS_Opava2012