Klub sbormistrů – Jaro II

SEMINÁŘ KLUBU SBORMISTRŮ JARO II
28.–30. dubna 2017, Karviná
Seminář pořádá NIPOS-ARTAMA ve spolupráci se Sborovým studiem Permoník Karviná, ZUŠ Bedřicha Smetany v Karviné a Krajským střediskem volného času Juvenus.
Jarní seminář Klubu sbormistrů je součástí volného cyklu inspirativních seminářů pořádaných NIPOS-ARTAMA, které jsou určeny všem zájemcům z řad začínajících
i zkušených sbormistrů. Tento seminář je zaměřen na práci dětských pěveckých sborů.
Seminář má akreditaci MŠMT č. 18312/2014-1-554.
Lektoři: Eva Šeinerová, sbormistryně, umělecká vedoucí a zakladatelka Sborového studia Permoník, Ivan Šeiner, spoluzakladatel Sborového studia Permoník, čestný prezident a manažer, Martina Juríková, sbormistryně Koncertního sboru Permoník, další lektoři v jednání.
Účastnický poplatek 1600 Kč zahrnuje kurzovné, ubytování a stravování (sobotní snídaně, oběd a večeře, nedělní snídaně).
Přihlášku zašlete nejpozději do 31. března 2017 na adresu: NIPOS-ARTAMA, Jan Pirner, P. O. BOX 12 / Fügnerovo nám. 5, 120 21 Praha 2, tel.: 778 702 495, e-mail: pirner@nipos-mk.cz.
Přihláška: KS_jaro_II_2017