Klub sbormistrů 2013

SEMINÁŘ KLUBU SBORMISTRŮ JARO I
15–17. března 2013, Liberec

Seminář pořádá NIPOS-ARTAMA ve spolupráci s dětským sborem Severáček ZUŠ Liberec.

Lektoři: SILVIE PÁLKOVÁ, sbormistryně Severáčku, JIŘÍ KOLÁŘ, sbormistr, pedagog; další lektoři v jednání.
Seminář má akreditaci MŠMT č. 28 302/2011-25-671.

Seminář Klubu sbormistrů je součástí volného cyklu inspirativních seminářů pořádaných NIPOS-ARTAMA, které jsou určeny všem zájemcům z řad začínajících i zkušených sbormistrů. Tento seminář je zaměřen na práci dětských pěveckých sborů.
Účastnický poplatek 1280 Kč zahrnuje kurzovné, ubytování a stravování (sobotní oběd a večeře).

Přihlášku zašlete nejpozději do 15. února 2013 na adresu: NIPOS-ARTAMA, Jan Pirner, P. O. BOX 12 / Blanická 4, 120 21 Praha 2, tel.: 221 507 975, e-mail: pirner@nipos-mk.cz.

Upozornění: V případě pozdního odhlášení ze semináře (tzn. méně než týden před zahájením semináře) vám bude účtován stornopoplatek ve výši náhrady vzniklých nákladů.

 

SEMINÁŘ KLUBU SBORMISTRŮ JARO II
5.–7. dubna 2013, Teplice

Seminář pořádá NIPOS-ARTAMA ve spolupráci s Gymnáziem Teplice a středoškolským pěveckým sborem Canzonetta.

Lektoři: JURIJ GALATENKO, dirigent, pedagog PedF OU, ČENĚK SVOBODA, sbormistr; další lektoři v jednání.
Seminář má akreditaci MŠMT č. 28 302/2011-25-671.

Seminář Klubu sbormistrů je součástí volného cyklu inspirativních seminářů pořádaných NIPOS-ARTAMA, které jsou určeny všem zájemcům z řad začínajících i zkušených sbormistrů. Tento seminář je zaměřen na práci středoškolských a dospělých pěveckých sborů.
Účastnický poplatek 980 Kč zahrnuje ubytování v internátu, kurzovné a stravování (sobotní snídaně, oběd a večeře a nedělní snídaně).
Účastnický poplatek 680 Kč zahrnuje ubytování ve třídě na vlastní karimatce a ve vlastním spacím pytli, kurzovné a stravování (sobotní snídaně, oběd a večeře a nedělní snídaně).  

Přihlášku zašlete nejpozději do 3. března 2013 na adresu: NIPOS-ARTAMA, Barbora Novotná, P. O. BOX 12 / Blanická 4, 120 21 Praha 2, tel.: 221 507 975, e-mail: bnovotna@nipos-mk.cz. Více informací na www.artama.cz.

Upozornění: V případě pozdního odhlášení ze semináře (tzn. méně než týden před zahájením semináře) vám bude účtován stornopoplatek ve výši náhrady vzniklých nákladů.

Závazná přihláška pro semináře Klubu sbormistrů JARO ve formátu doc. ZP_KS_jaro_2013