Klub sbormistrů 2015

Všechny naše semináře mají akreditaci MŠMT č. 18 312/2014–1–554.

SEMINÁŘ KLUBU SBORMISTRŮ LÉTO
5.12. července 2015, Štěkeň
Seminář pořádá NIPOS-ARTAMA

Zaměření a lektoři sborových dílen:
Dirigování a nácvik skladeb: Miriam Němcová (dirigentka, sbormistryně, pedagožka Pražské konzervatoře)
Metodika práce s dětským sborem: Alice Stavělová (sbormistryně, DPS Slavíčci Praha)
Metodika práce se středoškolským sborem: Milan Motl (sbormistr, smíšený pěvecký sbor KOS Litomyšl)
Základy taktovací techniky: Miloslava Vítková (sbormistryně, odborná pracovnice NIPOS-ARTAMA)
Hlasová výchova ve sboru: Eliška Hrubá Toperczerová (hlasová pedagožka a režisérka, Kühnův dětský sbor)
Dramaturgie a literatura pro dětské pěvecké sbory: Jaroslava Macková (muzikoložka, výzkumná pracovnice NIPOS-ARTAMA)
Základy autorského práva pro sbory: Jiří Klusoň (právník samostatného oddělení MKČR)
Základy sborového managementu: Eva Velická (muzikoložka, ředitelka Muzea Antonína Dvořáka v Praze)  
Základy pohybové průpravy: Bohumíra Cveklová (výzkumná pracovnice NIPOS-ARTAMA, taneční pedagožka)

Hodinové dotace (1 vyučovací hodina = 45 minut):
Dirigování a nácvik skladeb (20 hodin + individuálně dle domluvy), Metodika práce s dětským a středoškolským sborem (20 hodin), Základy taktovací techniky (individuální hodinová dotace), Hlasová výchova ve sboru (4 hodiny + individuální hodinová dotace), Dramaturgie a literatura pro dětské pěvecké sbory (2 hodiny), Základy autorského práva pro sbory (2 hodiny), Základy sborového managementu (2 hodiny), Základy pohybové průpravy (2 hodiny).

Seminář má akreditaci MŠMT č. 18 312/2014-1-554.

Letní týdenní seminář Klubu sbormistrů je koncipován jako práce ve sborových dílnách, součástí jsou ale i individuální hodiny hlasové výchovy a konzultace v dirigování (lze využít individuální hodiny Základů taktovací techniky). Seminář je rozšířen o zajímavé přednášky týkající se oboru.

Účastnický poplatek činí 4 600,- Kč a zahrnuje ubytování, stravování a kurzovné. Přihlášku zašlete nejpozději do 29. 5. 2015 na níže uvedenou adresu. Změny vyhrazeny, aktuální informace budou zveřejněny na webu www.nipos-mk.cz v sekci Amatérské umění a dětské estetické aktivity, odkaz Dětský či Středoškolský sborový zpěv a Klub sbormistrů.

Kontakt: NIPOS-ARTAMA, Jan Pirner, P. O. BOX 12, Fügnerovo náměstí 1866/5, 120 21 Praha 2, tel.: 221 507 975, mobil: 778 702 495, e-mail: pirner@nipos-mk.cz
Upozornění: V případě pozdního odhlášení ze semináře vám bude účtován storno poplatek ve výši náhrady vzniklých nákladů. OSVĚDČENÍ o absolvování semináře obdržíte při účasti po celou dobu jeho trvání.

Závazná přihláška – ZP_KS_ léto 2015

 

SEMINÁŘ KLUBU SBORMISTRŮ JARO II
17.–19. dubna 2015, Teplice
Seminář pořádá NIPOS-ARTAMA ve spolupráci s Gymnáziem Teplice
Lektoři: Jurij Galatenko, dirigent, pedagog PedF OU, Petra Rašíková, sbormistryně a pedagožka.

Seminář Klubu sbormistrů je součástí volného cyklu inspirativních seminářů pořádaných NIPOS-ARTAMA, které jsou určeny všem zájemcům z řad začínajících i zkušených sbormistrů. Tento seminář je zaměřen na práci středoškolských a dospělých pěveckých sborů.
Účastnický poplatek 1120 Kč zahrnuje ubytování na internátu, kurzovné a stravování (sobotní snídaně, oběd a večeře a nedělní snídaně).
Přihlášku můžete nově vyplnit do 22. března 2015 v elektronickém formuláři (naleznete v brzké době na našich webových stránkách) nebo ji zašlete do stejného termínu na adresu: NIPOS-ARTAMA, Barbora Novotná, P.O.BOX 12 / Fügnerovo náměstí 5, 120 21 Praha 2, tel.: 221 507 975, e-mail: bnovotna@nipos-mk.cz.
Upozornění: V případě pozdního odhlášení ze semináře (tzn. méně než týden před zahájením) vám bude účtován stornopoplatek ve výši náhrady vzniklých nákladů.

Závazná přihláška – ZP_KS_jaro_2015

 

SEMINÁŘ KLUBU SBORMISTRŮ JARO I
20.–22. března 2015, Holešov
Seminář pořádá NIPOS-ARTAMA ve spolupráci s Moravskými dětmi – holešovským dětským sborem.

Lektoři: Lenka Polášková, sbormistryně, pedagog Konzervatoře P. J. Vejvanovského v Kroměříži, Michal Vajda, sbormistr, dirigent, pedagog.
Seminář Klubu sbormistrů je součástí volného cyklu inspirativních seminářů pořádaných NIPOS-ARTAMA, které jsou určeny všem zájemcům z řad začínajících i zkušených sbormistrů. Tento seminář je zaměřen na práci dětských a středoškolských pěveckých sborů.
Účastnický poplatek 1290 Kč zahrnuje ubytování, kurzovné a stravování (sobotní snídaně, oběd a večeře a nedělní snídaně).
Přihlášku můžete nově vyplnit do 20. února 2015 v elektronickém formuláři (naleznete v brzké době na našich webových stránkách) nebo ji zašlete do stejného termínu na adresu: NIPOS-ARTAMA, Jan Pirner, P. O. BOX 12 / Fügnerovo náměstí 5, 120 21 Praha 2, e-mail: pirner@nipos-mk.cz, tel.: 221 507 975, 739 731 290. 
Upozornění: V případě pozdního odhlášení ze semináře (tzn. méně než týden před zahájením) vám bude účtován stornopoplatek ve výši náhrady vzniklých nákladů.

 Závazná přihláška – ZP_KS_jaro_2015