Klub sbormistrů 2012

Od ledna 2012 přebírá agendu vzdělávacích seminářů Klubu sbormistrů Jan Pirner.

JARNÍ VÍKENDOVÉ SETKÁNÍ KLUBU SBORMISTRŮ
2.–4. března 2012, Tachov

Seminář pořádá NIPOS-ARTAMA ve spolupráci s Tachovským dětským pěveckým sborem.
Lektor: Josef Brabenec, sbormistr a Jana Válová, sbormistryně přípravných oddělení Tachovského dětského sboru, další lektoři v jednání. Seminář má akreditaci MŠMT č. 28 302/2011-25-671. Seminář Klubu sbormistrů je součástí volného cyklu inspirativních seminářů pořádaných NIPOS-ARTAMA, které jsou určeny všem zájemcům z řad začínajících i zkušených sbormistrů zejména dětských pěveckých sborů.
Účastnický poplatek 980 Kč zahrnuje kurzovné, ubytování a stravování (sobotní snídaně, oběd a večeře).

Přihlášku zašlete nejpozději do 31. ledna 2012 na adresu: NIPOS-ARTAMA, Jan Pirner, P. O. BOX 12 / Blanická 4, 120 21 Praha 2, tel.: 221 507 975, e-mail: pirner@nipos-mk.cz.
Upozornění: V případě pozdního odhlášení (tzn. méně než týden před zahájením semináře) ze semináře vám bude účtován stornopoplatek ve výši náhrady vzniklých nákladů.

Přihláška ve formátu rtf – ZV_KS_2012

LETNÍ TÝDENNÍ SEMINÁŘ KLUBU SBORMISTRŮ
8.–15. července 2012, Loučná nad Desnou

Seminář pořádá NIPOS-ARTAMA.
Seminář má akreditaci MŠMT č. 28 302/2011-25-671.
Kontakt: Jan Pirner, NIPOS-ARTAMA

PODZIMNÍ SETKÁNÍ KLUBU SBORMISTRŮ SPECIÁLNĚ PRO SBORMISTRY STŘEDOŠKOLSKÝCH PĚVECKÝCH SBORŮ
16.–18. listopadu 2012, Opava

Seminář pořádá NIPOS-ARTAMA ve spolupráci s Mendelovým gymnáziem v Opavě, v rámci OPAVA CANTAT 2012. Seminář má akreditaci MŠMT č. 28 302/2011-25-671.
Kontakt: Barbora Novotná, NIPOS-ARTAMA, bnovotna@nipos-artama.cz, tel.: 221 507 975

PODZIMNÍ VÍKENDOVÉ SETKÁNÍ KLUBU SBORMISTRŮ
2.–4. listopadu 2012, Nový Jičín

Seminář pořádá NIPOS-ARTAMA ve spolupráci se sdružením rodičů a přátel DPS Ondrášek, v rámci celostátní soutěže dětských pěveckých sborů Porta Musicae 2012.
Seminář má akreditaci MŠMT č. 28 302/2011-25-671.
Kontakt: Jan Pirner, NIPOS-ARTAMA