Klub sbormistrů 2011

PODZIMNÍ VÍKENDOVÉ SETKÁNÍ KLUBU SBORMISTRŮ
11.–13. listopadu 2011, Praha
Seminář pořádá NIPOS-ARTAMA ve spolupráci s DPS Radost-Praha a chlapeckým sborem Pueri Gaudentes
Kontakt: Miloslava Fousková

KLUB SBORMISTRŮ SPECIÁLNĚ PRO SBORMISTRY STŘEDOŠKOLSKÝCH PĚVECKÝCH SBORŮ – PODZIMNÍ SETKÁNÍ
25.–27. listopadu 2011, Opava

Seminář pořádá NIPOS-ARTAMA při celostátní přehlídce Opava cantat, 3. celostátní přehlídce středoškolských pěveckých sborů
Kontakt: Barbora Novotná

Více informací na www.artama.cz nebo v příštím čísle Kormidla.