Klub sbormistrů 2010

PODZIMNÍ VÍKENDOVÉ SETKÁNÍ KLUBU SBORMISTRŮ
12. – 14. listopadu 2010, Nový Jičín
Seminář pořádá NIPOS-ARTAMA ve spolupráci se sdružením rodičů a přátel DPS Ondrášek, v rámci celostátní soutěže dětských pěveckých sborů Porta Musicae 2010.
Kontakt: Miloslava Fousková, NIPOS-ARTAMA, P.O.BOX 12 / Blanická 4, 120 21 Praha 2, tel.: 221 507 977, e-mail: fouskova@nipos-mk.cz

 

KLUB SBORMISTRŮ SPECIÁLNĚ PRO SBORMISTRY STŘEDOŠKOLSKÝCH PĚVECKÝCH SBORŮ – PODZIMNÍ SETKÁNÍ
19. – 21. listopadu 2010, Opava
Seminář pořádá: NIPOS-ARTAMA při celostátní přehlídce Opava cantat, Celostátní přehlídka středoškolských pěveckých sborů.
Kontakt: Barbora Novotná, NIPOS-ARTAMA, P.O.BOX 12 / Blanická 4, 120 21 Praha 2, tel.: 221 507 975, e-mail: bnovotna@nipos-mk.cz