Keramika Raku 2009

14. – 15. listopadu se konal v keramické dílně Domu dětí a mládeže Ulita v Praze 3

Seminář keramiky Raku organizoval NIPOS-ARTAMA.

Seminář vedl keramik a pedagog Marek Dias. 20 zájemců se seznámilo se starou japonskou technikou výroby čajové misky – chawanu. Všichni si ji pak vytvořili postupem, který dodnes používají japonští hrnčíři. Přežah misek, výběr glazur i výpal v plynové peci se povedl, takže si všichni odnesli velice pěkné čajové misky.

Keramické kroužky dětí v DDM Ulita, kde jsme byli hosty, mají vysokou úroveň. Účastnici našeho semináře si se zájmem prohlédli vystavené práce v dílně i na zdech pavilonu.