KERAMIKA RAKU – Praha 2009

14. – 15. listopadu 2009

Lektor: Marek Dias
Z důvodů stavebních úprav MŠ v Praze 6 měníme místo semináře na Prahu 3,
v DDM Ulita, kde je dobré zázemí keramické dílny, zahrady a je zde možnost přespání ve vlastním spacím pytli a na své karimatce.
Účastníci semináře se seznámí se starou japonskou technikou výroby čajové misky – chawanu i s novodobým americkým pojetím této technologie. Sami si vyrobí čajovou misku postupem, který dodnes používají japonští hrnčíři. Zažijí magickou atmosféru při nanášení glazur a při následném výpalu mohou sledovat probíhající změny. Vyndávání vypálených čajových misek z rudé rozpálené pece patří k nezapome-nutelným zážitkům.
Předpokládaná cena 850 Kč.

Závazné přihlášky do 2. listopadu 2009, ale nespoléhejte na poslední chvíli: počet účastníků je omezen prostorou keramické dílny a přihlášky docházejí už od jara.

Výtvarné semináře mají akreditaci MŠMT č. 28025/2006-25-581, mohou být tedy hrazeny vedením vaší školy z prostředků na další vzdělávání pedagogických pracovníků. Přihlášení zájemci dostanou informace a časový rozpis včas před každým seminářem.

Upozornění: V případě pozdního odhlášení ze semináře vám bude účtován storno-poplatek ve výši náhrady vzniklých nákladů.

Přihlášky posílejte na adresu Zdena Synecká, P.O.BOX 12 / Blanická 4, 120 21 Praha 2, tel.: 221 507 966, e-mail: synecka@nipos-mk.cz.

zp-rak-09