KAM Semináře – podzim 2012

Autorské právo pro nestátní neziskové organizace

Komplexní problematika ochrany a uplatňování autorských práv v praxi kultury

Praha, 15. listopadu 2012
zasedací místnost Ministerstva kultury, Maltézské nám. 1, Praha 1

10:00 – 14:00

Účastnický poplatek 400 Kč
(neplaťte předem, po obdržení závazné přihlášky Vám zašleme fakturu)

Seminář je určen pro pracovníky a členy nestátních neziskových organizací (nejen) v oblasti kultury. Náplní semináře bude komplexní problematika ochrany a uplatňování autorských práv v praxi kultury a aktuální obecné informace.

Lektorka JUDr. Adéla Faladová
(Ministerstvo kultury, odbor autorského práva)

Uzávěrka přihlášek je 30. 10. 2012.

Vyplněnou přihlášku zasílejte na adresu ladrova @ nipos-mk.cz.

Pozvánka (PDF)Přihláška (RTF)

 

Pracovní právo

Pracovně právní a mzdové otázky v provozní praxi příspěvkových organizací působících v oblasti kultury (+ aktuální obecné informace)

11. 10. 2012

Seminář je určen pro pracovníky příspěvkových organizací zřizovaných státem, ÚSC a pro pracovníky obecních, městských a krajských úřadů.

Lektorka JUDr. Eva Dandová
(právní oddělení ČMKOS, vyučující na katedře práva VŠFS)

Účastnický poplatek 400 Kč

 

Účetnictví příspěvkových organizací

Odpisování DHM pro PO v oblasti kultury

27. 9. 2012

Seminář je určen pro pracovníky příspěvkových organizací zřizovaných státem, ÚSC a pro pracovníky obecních, městských a krajských úřadů.

Lektorka Ing. Ivana Podhráská
(auditorka, lektorka MV ČR).

Účastnický poplatek 550 Kč