Cyklus výtvarných seminářů 2013

14. celostátní přehlídka dětských výtvarných prací dětí a mládeže
IMPULZY – TVORBA – PREZENTACE
11. května – 6. června 2013, Litoměřice
Výtvarné práce posílejte do 12. dubna 2013 (viz Aktuálně). Vernisáž 11. května 2013.

Rozborový seminář při 14. celostátní přehlídce výtvarných prací dětí a mládeže
10.–12. května 2013, gotický hrad a Střední pedagogická škola v Litoměřicích
Při příležitosti vernisáže 14. celostátní přehlídky dětských výtvarných prací připravujeme vystoupení předních výtvarných umělců a kurátorů přehlídky přímo na výstavě před jednotlivými vystavenými projekty, odborné přednášky, workshopy, kunsthistorickou vycházku. Předpokládaná cena semináře podle počtu zájemců 900 Kč, o ubytování jednáme. Závazné přihlášky do 2. května 2013.

Kunsthistorický seminář
25. května 2013, Praha
Lektor: Jakub Synecký
Jednodenní seminář z dějin výtvarného umění spojený s vycházkou po Praze v rozsahu 8 hodin. Předpokládaná cena 100 Kč se platí na místě proti dokladu. Případné vstupné si hradí účastníci sami. Závazné přihlášky do 20. května 2013.

11. ročník týdenního letního keramického semináře
29. června – 5. července 2013, Besednice u Českých Budějovic
Lektor: Marek Dias
Práce na točířském kruhu pro začátečníky i pokročilé a keramická plastika. K dispozici je veškeré keramické vybavení, také kuchyňka, sprcha, teplá voda. Ubytování má tábornický charakter – ve vlastním stanu na zahradě; starší zájemci mohou po dohodě přespat na statku ve vlastním spacím pytli. V nejbližším okolí si můžete individuálně zařídit ubytování v pezionech, které však není v ceně semináře. Předpokládaná cena semináře podle počtu zájemců 3 500 Kč. Závazné přihlášky do 20. června 2013.

Učit se film
16.–17. listopadu 2013, Praha
Lektoři: Vladimír Beran a Jaroslav Vančát
Představení zcela nové metodiky filmové tvorby, která preferuje hravost nad řemeslem a využívá nejjednodušších prostředků. Je vhodná pro malé děti i středoškoláky.
Seminář je početně omezen, neposílejte proto přihlášky na poslední chvíli. Ubytování je možné na molitanové matraci ve vlastním spacím pytli za 100 Kč v místě semináře nebo zajistíme rezervaci v blízkém hostelu za 400 Kč. Předpokládaná cena semináře 900 Kč. Závazné přihlášky do 31. října 2013.

Všechny výtvarné semináře mají akreditaci MŠMT, mohou být účastníkům hrazeny zaměstnavatelem z prostředků pro další vzdělávání pedagogických pracovníků. Přihlášení zájemci dostanou pozvánky a informace včas před každým seminářem. Po absolvování obdrží každý účastník osvědčení. Fotodokumentaci minulých ročníků seminářů najdete na adrese www.artama.cz/dětské výtvarné aktivity/ohlédnutí.
Přihlášky posílejte na adresu NIPOS- ARTAMA, Zdena Synecká, P. O. BOX 12 / Blanická 4, 120 21 Praha 2 nebo rychleji přes e-mail synecka@nipos-mk.cz.

Přihláška na cyklus výtvarných seminářů ve formátu rtf – prihlaska