Kalendárium akcí v oblasti dětských výtvarných aktivit 2008

PŘÍPRAVNÝ SEMINÁŘ

23. – 25. května 2008, Police nad MetujíPořádá: NIPOS-ARTAMA ve spolupráci s AVP a ZUŠ Police nad Metují.

Ohlédnutí za 12. celostátní přehlídkou výtvarných prací dětí a mládeže a příprava 13. celostátní přehlídky. Zájemci se mohou seznámit s novými pracovními postupy v dílnách, vedených odborníky. V diskusi u kulatého stolu si ujasní principy účasti na příští celostátní výtvarné přehlídce. V programu počítáme také s prohlídkou významných kulturních památek v místě konání semináře. Přesný program dostanou všichni přihlášení.

Předpokládaná cena: 1 250 Kč. Ubytování zajišťujeme.

Závazné přihlášky do 2. května 2008.

PRAŽSKÝ HRAD OD 9. DO 20. STOLETÍ

7. června 2008

Lektor: Jakub Synecký

Jednodenní seminář z historie výtvarného umění v rozsahu 8 hodin. Předpokládaná cena: 80 Kč.
Platí se na místě v hotovosti proti dokladu. Vstupné si hradí každý účastník sám.
Závazné přihlášky do 28. května 2008

TÝDENNÍ LETNÍ KERAMICKÝ SEMINÁŘ – VI. ročník

30. června – 6. července 2008 v Besednici u Českých Budějovic

Lektor: Marek Dias

Pro začátečníky i pokročilé jsou k dispozici dva ateliéry, hrnčířské kruhy, modelovací stojany a stoly, pece, koksový milíř, modelovací a točířská hlína. Práce bude rozdělena do skupin: točení na hrnčířském kruhu pro začátečníky, točení pro pokročilé, volná plastika.

Nabízíme ubytování ve vlastním stanu na pozemku statku, můžete přespat i ve světnici nebo na půdě statku ve vlastním spacím pytli a na své podložce. K dispozici je kuchyňka, sprcha, teplá voda. Veškeré vybavení má tábornický charakter. Máte-li zájem o ubytování v penzionu nebo hotelu, zajistěte si je individuálně v nejbližším okolí, abyste mohli denně dojíždět. Stravování ani hotel nejsou v ceně semináře.

Předpokládaná cena: 2 700 Kč.

Závazné přihlášky do 10. června 2008.

BARVENÍ PAPÍRU A VAZBA KNIHY

7. – 9. listopadu 2008 v Centru tvořivé dramatiky v Praze 6

Lektor: Jiří Lössl

Praktická dílna, ve které si zájemci vyzkoušejí různé způsoby barvení a upravování papíru a naučí se ručně vázat knihu. Předpokládaná cena: 800 Kč podle počtu zájemců.

Závazné přihlášky do 17. října 2008.

Všechny výtvarné semináře mají akreditaci MŠMT č. 28025/2006-25-581

Kontakt: Zdena Synecká, NIPOS-ARTAMA, P.O.Box 12, Blanická 4, 120 21 Praha 2, tel.: 221 507 966, e-mail: synecka@nipos-mk.cz