NIPOS > Jubilejní 85. Jiráskův Hronov nabídne to nejlepší z amatérského divadla

Jubilejní 85. Jiráskův Hronov nabídne to nejlepší z amatérského divadla

Letošní 85. ročník festivalu amatérského divadla Jiráskův Hronov proběhne ve dnech 1. – 8. 8. 2015. Na hronovských jevištích budou k vidění inscenace činoherního, experimentujícího, studentského a loutkového divadla, chybět nebude ani divadlo poezie či divadlo hudební. Hlavní program se skládá z nejúspěšnějších inscenací vzešlých z celostátních přehlídek, kterým předcházely přehlídky krajské. Tuto část programu pak obohacuje tzv. doplňkový program, v rámci kterého budou diváci moci navštívit další inscenace, koncerty či výstavy.

Do letošního programu své inscenace nominují a doporučují jednotlivé klíčové celostátní přehlídky, které se konají od října 2014 do července 2015. V současné době jsou nominované, tedy do programu automaticky zařazené, například inscenace S úsměvem nepilota Kočovného divadla Ad Hoc, Upokojenkyně v podání V.A.D. Kladno nebo Bláha a Vrchlická Spolku ochotníků Malenice. V programu se dále objeví i inscenace Jola Tanečního studia Light při ZUŠ Na Popelce Praha, se kterou soubor po účasti na JH odjíždí na turné po USA. Kromě tuzemských souborů se představí i dva zahraniční. Z Ruska přijede Těatr „Sekret“ – Togliatti s inscenací Edith Piaf. Současnou slovenskou tvorbu představí Divadlo Gasparego s inscenací Osamelý západ.

Jiráskův Hronov není jen vrcholovou přehlídkou toho nejkvalitnějšího a nejinspirativnějšího, co se v amatérském divadle za uplynulou sezónu urodilo, ale prostřednictvím rozvinutého systému seminářů také významně přispívá ke vzdělávání amatérských tvůrců. Letos bylo v rámci Jiráskova Hronova vypsáno 15 tematických seminářů a dílen. Lektory vzdělávací části jsou přední divadelní odborníci, praktici i teoretici. Seminář zaměřený na metodu Jacques Lecoq povede Vendula Burger, seminář s názvem Kurz praktické režie Milan Schejbal, seminář Improvizačních dovedností Jana Machalíková. Nejrychleji zaplněnými dílnami byly seminář Nonverbální komunikace vedený dramatičkou Danielou Fischerovou a seminář Evy Spoustové zaměřený na jevištní řeč. V problémovém klubu se představí Alena Zemančíková, Martina Schlegelová, Aleš Bergman, Petr Christov a Jan Šotkovský.

Denně bude probíhat tzv. problémový klub – veřejné diskusní fórum, jež reflektuje hronovské inscenace a zaobírá se různými aspekty současné tvorby. Stejně jako v minulých letech očekáváme příjezd tisícovky přímých účastníků včetně seminaristů a dalších zhruba 900 návštěvníků.

K letošnímu jubilejnímu 85. ročníku vydává NIPOS almanach reflektující posledních pět ročníků festivalu. Stěžejní studii o současné podobě amatérského divadla do něj napsal divadelní teoretik prof. Jan Císař. Dále bude obsahovat texty třicítky osobností spjatých s Jiráskovým Hronovem napříč jednotlivých druhy a generacemi, faktografii a bohatou obrazovou část.

Jiráskův Hronov je nejstarší kontinuální divadelní přehlídkou v Evropě a pravděpodobně i na světě. Byl založen roku 1931 v Hronově, rodišti spisovatele Aloise Jiráska, a do roku 1951 se na festivalu vždy uváděla alespoň jedna jeho hra. Zajímavé je, že se festivaly konaly i za 2. světové války, přestože nebyly německými okupačními úřady povoleny. Od roku 1991 program Jiráskova Hronova pravidelně obohacují špičková zahraniční neprofesionální divadla.

Jiráskův Hronov z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury pořádá Národní informační středisko pro kulturu, jeho útvar ARTAMA (NIPOS-ARTAMA), ve spolupráci s městem Hronovem a Kulturním a informačním střediskem Hronov. Akce se koná pod záštitou ministra kultury Daniela Hermana.

Kontakt pro média:

Mgr. Simona Bezoušková, obor činoherní a hudební divadlo ARTAMA, tel.: +420 603 584 489, e-mail: bezouskova@nipos-mk.cz,

Mgr. Marcela Hančilová, NIPOS, public relations, tel: 773 699 368, email: hancilova@nipos-mk.cz