NIPOS > Jubilejní 40. ročník celostátní přehlídky Dětská scéna ve Svitavách

Jubilejní 40. ročník celostátní přehlídky Dětská scéna ve Svitavách

40. celostátní přehlídka dětského divadla se spolu se 40. celostátní přehlídkou a dílnou dětských recitátorů uskuteční pod názvem Dětská scéna 2011 ve dnech 10. až 16. června 2011. Své kulaté jubileum oslaví akce už na novém místě – po jedenácti ročnících v Trutnově se letos přestěhuje do Svitav.

Na Dětské scéně vystoupí pětasedmdesát sólových recitátorů a sedmnáct dětských divadelních souborů vybraných z osmadvaceti krajských postupových kol z celé republiky. Děti budou mít možnost vzájemného setkávání a spolupráce v diskusních klubech, praktických dílnách a v rámci večerních doplňkových programů.

Přehlídky se zúčastní také víc než šedesát vedoucích dětských souborů, učitelů, studentů vysokých škol, středních pedagogických škol a dalších zájemců, pro něž je připraven vzdělávací program v podobě šestidenních praktických seminářů věnovaných divadlu a dramatické výchově a odborně vedeným diskusím o přehlídkových vystoupeních.

Dospělí účastnící se mohou v praktické dílně setkat například s prof. Christel Hoffmannovou z Berlína, která je zasvětí do principů epického divadla Bertolta Brechta a jejich využití při inscenační práci s dětmi a mládeží. Abecedu divadla nabídnou účastníkům dramaturgyně a režisérka Hana Galetková a scénograf, výtvarník a režisér Tomáš Volkmer.

Jako hosté vystoupí v rámci přehlídky Loutkové divadlo Střípek z Plzně a loutkoherečka Hana Voříšková s hudebníky Helenou a Jiřím Vedralovými.

Speciálními hosty přehlídky budou také Bratři Ebenové se svým koncertním programem. Marek Eben se tak po mnoha letech vrátí do Svitav, kde v roce 1972 recitoval Medvídka Pú právě jako účastník celostátní přehlídky dětských recitátorů. Přehlídku doplní výstava fotografií a dokumentů, mapujících historii přehlídky, a další doprovodné akce.

Z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury pořádají přehlídku NIPOS-ARTAMA, Středisko kulturních služeb Svitavy a Sdružení pro tvořivou dramatiku, ve spolupráci s katedrou výchovné dramatiky DAMU a za finančního přispění Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, města Svitav a Pardubického kraje.

Národní informační a poradenské středisko pro kulturu (NIPOS),
útvar ARTAMA
Blanická 4, 120 21 Praha 2
www: www.nipos-mk.cz, www.artama.cz
tel
: 221 507 900
fax: 221 507 929

 

Kontakt pro média:

                                                           Jakub Hulák
obor dětské divadlo
tel: 221 507 969, 605 948 056
e-mail: hulak@nipos-mk.cz