Přípravný seminář – Kopřivnice 2009

Na jaře příštího roku proběhne ve Sladovně v Písku 13. celostátní přehlídka výtvarných prací dětí a mládeže, kterou z pověření Ministerstva kultury pořádá NIPOS-ARTAMA.

Na vyhlášené téma přehlídky Komunikace výtvarné výchovy s výtvarným uměním jsme pro zájemce z celé republiky připravili v letošním roce dva přípravné semináře.  Podzimní bude ve Sladovně Písek, abyste se seznámili se zajímavými výstavními prostorami přehlídky.

 

Zveme Vás srdečně na jarní přípravný seminář 15. – 17. května 2009 do Kopřivnice, který připravuje NIPOS-ARTAMA s hostitelskou ZUŠ Kopřivnice a AVP. Téma Komunikace výtvarné výchovy s výtvarným uměním bude probrána nejen formou přednášek a diskuse, ale i v terénu zajímavého regionu.

Rámcový program:

pátek 15. 5.  
15:00 – 17:30

prezence a ubytování

17:45

Procházka historickým Štramberkem s výkladem, muzeum Z. Buriana, Jaroňkova galerie.

 

sobota 16.5.  
9:00 – 12:00 Technické muzeum Tatra , Lašské muzeum Kopřivnice

14:00

PhDr. Jaroslav Vančát: Postavení umělce v současné společnosti a komunikace umělce s divákem z pohledu výtvarné výchovy – doplněno výstupem čerstvých absolventů  uměleckých výtvarných škol. Představení jejich díla a strategie vztahu k divákovi. Diskuse.

20:00

Současné výtvarné umění z pohledu dvou výrazných výtvarných osobností z regionu – Petra Lysáčka a Jiřího Surůvky, ukázky jejich činnosti.

 

neděle 17.5.  

9:00

Společná exkurze na Radhošť – Jurkovičova architektura s výkladem – a do skanzenu v Rožnově. Předpokládaný konec po 13. hodině.

Cena semináře vzhledem k exkurzi autobusem je 1350 Kč, bez nedělní exkurze 1150 Kč, bez ubytování 950 Kč, bez exkurze a ubytování 750 Kč. Seminář má akreditaci MŠMT č.j.28025/2006-25-581 a může tedy být hrazen zaměstnavatelem z prostředků na další vzdělávání pedagogických pracovníků.

Závazné přihlášky do 10. května 2009 na adresu Z. Synecká, NIPOS-ARTAMA, P.O. BOX 12 / Blanická 4, 120 00 Praha 2,  nebo e-mail synecka@nipos-mk.cz. Všichni přihlášení dostanou přesnou časovou pozvánku.