ARTAMA > $category->cat_name > zemřela Jana Doležalová Franková

zemřela Jana Doležalová Franková

Jana Franková jako lektorka semináře na Dětské scéně 2019

Jana Doležalová Franková
21. května 1967 – 18. června 2021

18. června 2021 zasáhla českou dramatickou výchovu těžko uvěřitelná zpráva. Ve věku 54 let náhle zemřela herečka a pedagožka Jana Franková.

Jana Franková vystudovala činoherní herectví na Divadelní fakultě AMU v Praze, absolvovala v roce 1989. Po hostování v Městských divadlech pražských a Divadle v Řeznické působila v letech 1989–1990 v Realistickém divadle Praha, v letech 1990–1994 v obnoveném Divadle za branou II Otomara Krejči.

Později hrála a režírovala v Divadle Dagmar Karlovy Vary a jako režisérka pracovala také s amatérským Nezávislým podšafranickým divadlem. Od začátku 90. let až dosud spolupracovala jako herečka a autorka scénářů s Českým rozhlasem.

Vyučovala dramatickou výchovu na ZŠ a SŠ waldorfské v Praze a literárně-dramatický obor na ZUŠ Dunická v Praze 4. Působila také na Vysoké škole obchodní. Jako externí pedagog učila herectví na katedře výchovné dramatiky DAMU.

V roce 2015 převzala vedení Dismanova rozhlasového dětského souboru – jako jeho čtvrtá vedoucí od jeho vzniku v r. 1935.

Už v době, kdy působila na ZŠ a na ZUŠ, byli nepřehlédnutelní její recitátoři – někteří z nich se opakovaně „probojovali“ do krajského kola a na celostátní přehlídku dětských recitátorů v rámci festivalu Dětská scéna. S Dismanovým souborem těchto úspěchů jen přibylo, celý soubor navíc dvakrát úspěšně vystoupil na Dětské scéně s divadelními montážemi …a bolelo nebe (v r. 2017) a Do velké krajiny Dudédu (v r. 2018).

Jana Franková byla také častou členkou lektorského sboru celostátní přehlídky dětských recitátorů, lektorkou diskusí o recitátorech a v letech 2013 a 2019 také lektorkou úspěšných seminářů pro pedagogy a studenty zaměřených na mluvené slovo a recitaci.

Vystoupení obou recitátorek, s nimiž Jana Franková přijela na letošní Dětskou scénu, patřila tradičně k nejzdařilejším z celé přehlídky. Janě se na přehlídce líbilo a svůj pobyt ve Svitavách si o jeden den prodloužila – netušila, že byla tajně v záloze pro případ, kdyby některý z lektorů nakonec nemohl přijet. Když se v sobotu 12. června loučila, vůbec nikoho by nenapadlo, že se s ní vidí naposledy.