Informace o Národním festivalu NKST 2010

Národní festival neprofesionálních komorních a symfonických těles oslaví  letos již svůj 20. ročník. U zrodu nové koncepce stála paní Blanka Čechová, bývalá pracovnice hudebního oddělení IPOS-ARTAMA Praha (nyní NIPOS-Národní informační  a  poradenské středisko Praha). Novost této koncepce spočívá především v přenesení těžiště festivalových koncertů do regionů a navázání spolupráce se zastupitelstvem jednotlivých míst a tělesy samotnými.  Festival je realizován formou jednotlivých etap, které se konají tam, kde obyčejně pracuje  některý orchestr nebo komorní soubor a ten je ochotný stát se hostitelem, event. organizátorem festivalového koncertu. Při projednávání záštity na zastupitelských orgánech se tak nenásilně  upozorňuje na záslužnou  činnost místních orchestrů,  jako reprezentantů  měst na Národním festivalu neprofesionálních komorních a symfonických těles. Nezanedbatelný je i finanční efekt, protože se na realizaci festivalu sdružují prostředky z několika zdrojů. Současně se odstranila přesycenost jednoho pořadatelského místa nabídkou mnoha koncertů v krátkém časovém údobí. Po stránce dramaturgické se koncepce zaměřila nejen na obvyklá hudební výročí, ale znovu vyzvala k osvědčené spolupráci soudobé české skladatele. Po průběhu každého festivalového koncertu se realizuje seminář s účinkujícími, kde je probíráno hodnocení jejich výkonu odbornými lektory z řad Odborné rady KSH.  Tato koncepce se lety v praxi osvědčila jako nástroj trvale udržitelného rozvoje oboru.

Celý festival je rozložen do pěti etap, které se budou konat:

1. etapa
17. 4. 2010 so – Hradec Králové – sál Filharmonie ve 20.00 hodin

2. etapa
25. 4. 2010 út – Ústí nad Labem – Divadlo opery a baletu – 19.00 hodin
2 . 5. 2010 ne – Drážďany – kostel Lukaskirche

3.  etapa
29. 5. 2010 so – zámek Bučovice – 17.30 hodin
30. 5. 2010 ne – Šlapanice – 17.00 hodin

4. etapa
18. – 19. 9. 2010 so, ne – zámek Boskovice – 9. Setkání flétnových souborů

5. etapa
26. 9. 2010 ne – kostel sv. Marka ve Stěžerách u Hradce Králové