Evropská fotografická soutěž: zaměřeno na prevenci rizik

Dovolujeme si Vás informovat o konání 2. ročníku fotografické soutěže, kterou pořádá Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA). Soutěž je určena jak profesionálům, tak amatérům a je možné do ní přihlásit fotografie na téma „bezpečnost a ochrana zdraví při práci“, které se speciálně zaměřují na prevenci rizik. Cílem letošního ročníku je ukázat, jak se mohou zaměstnavatelé a zaměstnanci společně snažit předcházet pracovním úrazům a nemocem z povolání. Uzávěrka přihlášek je 31. srpna 2011 a autoři snímků, které se umístí na prvních třech místech získají finanční odměnu. Bližší informace o soutěži naleznete na webových stránkách: www.osha-photocompetition.eu

Pomozte nám zlepšit náš web povolením cookies.