Informace MK o evidenci knihoven po 1.1.2008

Informace Ministerstva kultury týkající se zrušení zápisu v evidenci těch knihoven, které nebudou od 1.1.2008 poskytovat přístup k informacím na internetu a informace o úhradě odměny autorům za půjčování.
Stáhněte si dokument  Informace MK o evidenci knihoven po 1.1.2008.