IMPROSLET 2013

Středoškolský Improslet
Místo: Třeboň
Termín: 25. – 27. ledna 2013
Dílny pro středoškolské improvizační týmy z celé republiky, pro zakládající týmy i pro jednotlivce. Víkend plný improvizace pro úplné začátečníky, pro mírně pokročilé i pro trenéry.
Přihlášky dodáme ve správný čas na web.
Kontakt: Lenka Huláková, 604 43 34 85, 221 507 974, e-mail: hulakova@nipos-mk.cz