I. ročník celostátní soutěže O cenu Vítězslava Nováka

28. dubna 2012, Skuteč

Soutěž pořádá Město Skuteč ve spolupráci se ZUŠ Skuteč a NIPOS-ARTAMA. Soutěž se koná v rámci 9. ročníku hudebního festivalu Tomáškova a Novákova hudební Skuteč.

1. Poslání soutěže
Soutěž je určena všem typům dětských pěveckých sborů. Tedy školním sborům, sborům ZUŠ, DDM, CVČ, gymnázií, SŠ apod.

2. Podmínky účasti
Přihlásit se může každý dětský a mládežnický sbor působící v ČR, který splní podmínky soutěžního programu a věkové hranice. Přihlášku s uvedením přesného názvu a adresy sboru je třeba zaslat do 31. března 2012 na adresu:

ZUŠ Skuteč, Vítězslava Nováka 934, 539 73  Skuteč,

nebo e-mailem na skuteczus@unet.cz

nebo přímo na organizátora za ZUŠ Skuteč:

Zdeněk Kudrnka
zkudrnka@gmail.com nebo +420 777 201 999

V případě, že počet přihlášených sborů bude vyšší, než umožňuje organizace soutěže, vyhrazují si pořadatelé právo předběžného výběru. Potvrzení o přijetí do soutěže obdrží sbory nejpozději do 5. 4. 2012. Účastnický poplatek za soutěžící sbor je 500,-.

3. Soutěžní program
Soutěžní program nesmí přesáhnout 12 minut čistého hudebního času. V něm je třeba provést povinnou skladbu a další povinné části programu. Ostatní skladby do uvedeného časového limitu si sbor určuje libovolně. Pokud sbor překročí časový limit, porota ukončí jeho vystoupení.

Povinná skladba pro všechny kategorie – česká, moravská, slezská, nebo slovenská lidová píseň a capella v libovolné úpravě dle vlastního výběru sboru.

4. Kategorie soutěže

A. Mladší pěvecké sbory – v této kategorii mohou soutěži sbory, jehož členové byli narozeni po 28. 4. 2000 (do 5. třídy ZŠ včetně). (s možností max. 25 % dětí z 6. třídy – které jsou narozeni po 28. 4. 1999)

B. Dětské sbory – v této kategorii mohou soutěžit sbory, jehož členové byli narozeni po 28. 4. 1996 (s možností max. 25 % dětí narozených po 28. 4. 1995)

C. Mládežnické sbory – v této kategorii mohou soutěžit sbory gymnázií, středních škol i sbory ZUŠ, DDM, CVČ apod. jehož členové byli narozeni po 28. 4. 1992 (tedy do 20 let včetně)

Počet soutěžících je maximálně 40, minimálně 20 zpěváků. Za dodržení věkových podmínek a počtu dětí odpovídá sbormistr.

5. Hodnocení
Vystoupení sborů hodnotí tříčlenná porota, kterou jmenuje NIPOS-ARTAMA. Hodnocení je pásmové – sbory budou podle bodového hodnocení zařazeny do zlatého, stříbrného a bronzového pásma. Bodové hodnocení bude sbormistrům na požádání k dispozici.