Hvězdárny, planetária a astronomické pozorovatelny

Předmětem statistického zjišťování je činnost hvězdáren, planetárií a astronomických pozorovatelen přístupných veřejnosti. Patří sem velká i menší profesionální zařízení, amatérské hvězdárny a astronomické pozorovatelny.

Statistický výkaz Kult (MK) 16-01

Roční výkaz o o hvězdárně, planetáriu, astronomické pozorovatelně za rok 2011 v PDF
Roční výkaz o o hvězdárně, planetáriu, astronomické pozorovatelně za rok 2011 v DOC
Souhlas se zveřejněním některých údajů v PDF

Přehledy

Přehledy vybraných ukazatelů naleznete v rubrice Statistická data v publikacích

Kontakt

Mgr. Vlasta Janebová
statistika hvězdáren, hudebních souborů, výstavní činnosti a festivalů
tel: 221 507 927
email: janebova@nipos-mk.cz