Hudební tělesa

Profesionální a neprofesionální orchestry, komorní orchestry, komorní soubory, pěvecké sbory, taneční orchestry, jazz bandy, folk & country skupiny, dechové orchestry a lidové muziky, zřizované organizačními složkami nebo příspěvkovými organizacemi státu, krajů, obcí, nestátními neziskovými organizacemi nebo soukromými subjekty. Dále hudební tělesa bez zřizovatele a identifikačního čísla – různá umělecká uskupení, jednotlivci vystupující pod společným názvem apod.

Adresář hudebních těles ve formátu XLS (aktualizace k 28. 2. 2017)