Hranice designu – program

SOBOTA 13. DUBNA 2024

3. JAK SE DĚLÁ DĚTSKÁ KNIHA

15:00 – 17:30

Co je autorská obrazová kniha pro děti a co ji definuje? Probereme si praxi knižního designéra definovanou zadáním a postupný proces navrhování a ukážeme si tvorbu autorky a ilustrátorky Daisy Mrázkové. Ve workshopu si zkusíme navrhnout maketu autorské knihy a rovněž si projdeme základní principy vizuálního jazyka, jako je formát, kompozice, barva, kontrast, obraz, písmo a bílé místo.

Lektorka: Helena Šantavá


MgA. Helena Šantavá vystudovala Ateliér vizuální komunikace a plakátu na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze (UMPRUM). Od roku 1996 se věnuje designu tištěných médií – knih, katalogů, designu výstav a grafickému designu v architektuře. Navrhla grafickou podobu kulturního týdeníku A2. Mezi lety 2000–2020 byla grafičkou spolku Kruh (diskuse a přednášky o architektuře). Navrhla grafický design projektu Architektura mimo centra (2012–2014) pro Fakultu umění a architektury v Liberci. Od roku 2020 spolupracuje s Galerií Benedikta Rejta v Lounech. Vyučuje grafický design a knižní grafiku na VOŠG Hellichova v Praze. Dříve působila jako pedagožka na UMPRUM a VOŠ Scholastika.

Profil Heleny Šantavé na VOŠ a SPŠ grafická Hellichova

Přestávka 0,5 h

PREZENTACE KNIHY TOTO NENÍ JENOM KNIHA

18:00 – 18:30

Napětí mezi obrazy, slovy a jejich významy v širokém slova smyslu rámuje téma publikace zaměřené na porozumění vizuální komunikaci. Její různé formy nás denně obklopují, žijeme v době, které dominují obrazová sdělení. Tato populárně naučná kniha pro čtenáře od 15 let si klade za cíl poskytnout klíč k tomu, jak všudypřítomné obrazy číst a jak je kritickým okem vnímat. Teoreticky se kniha opírá o sémiotiku a grafický design, který je dnes synonymem pro vizuální komunikaci. Jejím hlavním posláním je rozvíjení vizuální gramotnosti, stěžejní kompetence pro kritické myšlení. Zároveň je i cenným nástrojem k posilování mediální a informační gramotnosti, kreativního myšlení a k prohloubování citlivosti vůči funkční a estetické rovině vizuálního jazyka. Úkolem knihy je také ukázat, jak kreativně využívat digitální nástroje, které běžně používáme, neboť díky technologickým vymoženostem je většina z nás aktivními tvůrci vizuální komunikace. Kniha sestává z praktických cvičení – kritických otázek a tvůrčích úkolů a najde uplatnění také u učitelů ve všeobecném vzdělávání. Možnost nákupu knihy se slevou.

Lektorka: Kateřina Přidalová


Mgr. Kateřina Přidalová je teoretička designu, lektorka a novinářka se zaměřením na kreativně-kulturní odvětví. Je zakladatelkou a lektorkou platformy Designéři dětem. Působí také jako redaktorka projektu Kreativnicesko.cz (Institut umění). Od roku 2018 vyučuje teorii a dějiny grafického designu na VOŠ Scholastika v Praze a Fakultě výtvarných umění v Brně. V letech 2014–2016 byla členkou výběrové poroty Nejkrásnější české knihy roku a od roku 2014 je členkou Akademie Czech Grand Design. Její kniha „Co je vlastně design?“ pro čtenáře od 12 let byla nominována na Nejkrásnější českou knihu roku 2021 a získala ocenění Zlatá stuha 2022 v kategorii Literatura faktu pro děti a mládež.

www.designeridetem.cz/

NEDĚLE 14. DUBNA 2024

4. NAKRESLI PŘÍBĚH

8:00 – 10:30

Jak vizuální formou ztvárnit příběh? Postava, zápletka, vyústění jsou nedílné části vyprávění. Na workshopu se v tvůrčí práci zaměříme na hledání vhodné formy vyjádření s ohledem na obsah a charakter příběhu. V zásadě jde o různorodé výsledky, které se vejdou pod pojem komiks. Ukážeme si také inspirační zdroje.

Lektorka: Dora Dutková

MgA. Dora Dutková vystudovala Ateliér ilustrace a grafiky na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze (UMPRUM). Věnuje se převážně ilustraci s přesahem do komiksu a animovaného filmu, baví ji autorské knihy a velkoformátové kresby na zeď. Mezi její komiksové počiny patří práce pro časopis Stripburger, komiks o Anně Mackové pro knihu Martiny Pachmanové „Z Prahy až do Buenos Aires”, autorský komiks na rolce do pokladny „Kuře Erskin”, komiksy pro Gender Studies, do sborníků sdružení KOPR a Mutabox a ilustrace do výročních zpráv Sdružení Linka bezpečí. Jako Jako ilustrátorka spolupracuje s nakladatelstvím Baobab, Akropolis, Argo, Mladá fronta , LePress, Labyrint, Torst a další.

Dora Dutková na Baobab

Přestávka 0,5 h

5. JAK SE DĚLÁ KNIHA

11:00 – 13:30

Jak vzniká kniha na zadání zvenku a co definuje knihu autorskou? Seznámíme se základními principy tvorby knih prezentované na ukázkách tvorby lektora. Workshop nabídne i praktické cvičení seznamující s postupy při tvorbě knih včetně významu fotografií.

Lektor: Robert V. Novák


Robert V. Novák se věnuje především grafickému designu a knižní úpravě v oblasti kulturních projektů (Národní divadlo Brno, Galerie výtvarného umění v Ostravě, Národní galerie v Praze, nakladatelství Torst, Kant, Arbor vitae a další). V letech 1992–2005 vytvářel vizuální identitu Divadla Archa v Praze. Jeho tvorba je pravidelně oceňována (2 x 1. místo v soutěži Nejkrásnější české knihy roku, 2 x 1. místo v soutěži Czech Grand Design, za filmový plakát a grafiku k filmu Alois Nebel obdržel Českého lva). Jeho grafickou činnost zmapovala výstava Časový optimista v Západočeské galerii v Plzni (2013). Kromě grafického designu se věnuje také fotografii. Účastnil se společné výstavy fotografií La Tchecoslovaquie à Arles – Rencontres d’Arles (1990), výstavy v Galerii Rudolfinum v Praze včetně knihy „Memento mori“ (společný projekt s Ivanem Pinkavou a Václavem Jiráskem v polovině devadesátých let). Dále pak autorská výstava Druhá část v Ateliéru Josefa Sudka v Praze (2012), výstava ALBVM v Domě umění města Brna (2016), výstava Opustit toto místo v Galérii Medium v Bratislavě a v Domě umění v Českých Budějovicích (2017, 2018), nebo autorská instalace Sběratel v Galerii Středočeského kraje v Kutné Hoře (2022).

Robert V. Novák v pořadu ArtZóna České televize (10. října 2023)

(Vzhledem k sobotnímu začátku semináře v 8. 00 h doporučujeme přijet a ubytovat se již v pátek večer.)

Proklik na informace k přípravnému semináři k CELOSTÁTNÍ PŘEHLÍDCE VÝTVARNÝCH PRACÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE 2026