Hodnocení a výsledky 53. Wolkrova Prostějova 2010

Hodnocení recitátorů

První kategorie
V první kategorii převažovaly humorné prozaické texty, kde převládalo soustředění se na momentálně vtipně působící jednotlivosti a situace, to vše na úkor uchopení celku a osobního postoje. Ve většině interpretací chyběla důsledná technická práce s textem, např. s rytmem, akcentem, pauzou, výstavbou, gradací a výslovností. Shledali jsme také základní nedostatky v práci s veršem. U oceněných interpretů jsme kladně hodnotili zajímavý dramaturgický výběr a osobitý projev.
Porota recitátorů sólistů I. kategorii

Druhá kategorie
Ve druhé kategorii jsme slyšeli celkem 20 sólových recitátorů. Z jejich výkonů bylo patrné, že v této věkové kategorii si interpreti již většinou uvědomují zásadní význam výběru textu pro celkový úspěch recitačního vystoupení. Hledisko osobní výpovědi je pak pro ně často důležitější než nezpochybnitelné literární kvality: značné oblibě se letos těšily prozaické předlohy s erotickou tematikou, ale i osobitě pojaté písňové texty či textové miniatury. Zásadní nedostatky se objevovaly zvláště ve výstavbě a organizaci recitačního výkonu. Interpreti měli mnohdy potíže udržet temporytmus, při přednesu prózy také zachovat vypravěčský tah i samotné vypravěčské hledisko (bylo-li vůbec zvoleno). Letos se v naší kategorii přesto objevily výrazné, doslova tvůrčí osobnosti, jejichž vystoupení měla vysokou interpretační úroveň. Z mnoha bych rád zmínil alespoň Veroniku Smolkovou, které mj. ve své hravé etudě inspirované verši Tristana Tzary názorně předvedla, „jak udělat dadaistickou báseň“, a Dana Kranicha, jenž při přednesu dvou soutěžních próz zvolil dva podstatně odlišné přístupy k pojetí vyprávění. Celkově lze letošní 2. kategorii sólových recitátorů označit jako nadprůměrnou. Přinesla hned několik vydařených vystoupení, která mohou nejen pobavit či zaujmout, ale i inspirovat do další práce.
Za porotu 2. kategorie David Kroča

Třetí kategorie on the road“
Ve III. kategorii soutěžilo již tradičně nejméně účastníků – letos jich bylo 11. Přinesli do soutěže bez výjimky texty hodnotné, někdy dokonce objevné, ať už šlo o klasiku (Hrubín, Neruda, Orten, Prevért, Aragon, Valmorová, Achmatovová, Holan), o autory současné (Šiktanc, Jandl, Nohavica, Kishon) nebo dokonce téměř neznámé (Avidan, Moser, Cheechoo, Tarkovskij). Objevil se i autorský přednes a překlad – se všemi riziky, které tento fakt přináší. Jen výjimečně se interpreti pokusili o cosi jako montáž textů. Zato poměrně často volili texty velmi krátké, což věru interpretův úkol neulehčuje, spíše právě naopak. Ani jeden z jedenácti výkonů porotu jednoznačně neoslnil a stoprocentně kladného hodnocení se nedočkali ani laureáti. Recitátoři III. kategorie jsou z našeho pohledu stále ještě „na cestě“ k ideálnímu výsledku. Někdy sympaticky a opravdově hledají tu svou, jindy se vydali po bludné pěšině. Ty nejlepší čeká dotažení a zpřesnění tempa, rytmu, celkového tvaru výkonu, prohloubení výraznosti nebo naopak zvážení múzy emocí, ty ostatní čeká práce ještě víc. Přejeme jim na cestě hodně zdaru!
Za porotu 3. kategorie Hana Kofránková

VÝSLEDKY 53. CELOSTÁTNÍHO FESTIVALU POEZIE WOLKRŮV PROSTĚJOV

RECITÁTOŘI SÓLISTÉ
I. kategorie
Titul LAUREÁT nebyl udělen.

Čestná uznání:
Kateřině Bouškové (Karlovy Vary) za interpretaci textu Douglase Adamse „Stopařův průvodce po galaxii“
Báře Purmové (Jablonec nad Nisou) za interpretaci textu Mariana Pally „Jak přilepit na jazyk papírek“
Františce Hejdukové (Děčín) za osobitou interpretaci obou textů
Haně Marvanové (Litvínov) za přirozený projev v interpretaci obou textů

II. kategorie
Laureáti:
Veronika Smolková (Praha)
Dan Kranich (Kralupy nad Vltavou)

Čestná uznání:
Tereze Slámové (Brno) za interpretaci textu Jiřího Macháčka „Jak život chodže“
Nině Petříkové (Hradec Králové) za interpretaci prózy Arkádije Averčenka „Jed“
Michaele Švédové (Olomouc) za práci s textem Jana Budaře „Nedomazlená“

III. kategorie
Laureáti:
Jana Machalíková (Praha)
Vladimír Benderski (Sadov)

Čestná uznání:
Barboře Chybové (Svitavy) za interpretaci textu Ernsta Jandla „Ottos mops“
Jonáši Špačkovi (Horní Bříza) za interpretaci textu Louise Aragona „Mírně řečeno“


DIVADLA POEZIE
Cena poroty s nominací na Jiráskův Hronov
souboru Kusy lidí za inscenaci Lidé jsou spokojeni

Čestná uznání s doporučením na Jiráskův Hronov
souboru Na poslední chvíli za inscenaci Čekárna
souboru Kűhlschränke za inscenaci Žalář 
Studiu Dům za inscenaci Výprodej snů

Cena diváka
souboru Kusy lidí za inscenaci Lidé jsou spokojeni