3. etapa NF NKST 2013

Ohlédnutí za 3. etapou NF NKST 2013, která se konala ve dnech 25.-26.5. 2013 ve Slavkově a v Bučovicích

V sobotu 25. května a v neděli 26. května  2013 se konala 3. etapa Národního festivalu neprofesionálních komorních a symfonických těles 2013, který z pověření a přispění Ministerstva kultury České republiky letos již po 23. pořádá Národní informační a poradenské středisko v Praze.

Záštitu nad všemi akcemi, které NIPOS pořádá z pověření Ministerstva, tedy i Národní festival NKST, převzal Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu Parlamentu České republiky.  Akce se připojila k „Týdnu uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby“, jehož koordinátorem je právě NIPOS Praha.

Spoluorganizátorem této etapy byl Kyjovský komorní orchestr. Jmenovitě ing.  Jan Sáraz – um. vedoucí Kyjovského komorního orchestru se svým týmem.  Finančně akci, mimo OSA – Ochranný svaz autorů a MK, podpořilo Město Bučovice a Správa zámku Bučovice.

Etapa nesla podtitul „Chvála písni“.  Ing. Sáraz, jako spolupořadatel etapy, navrhl a prosadil myšlenku propojení instrumentální hry s pěveckými sbory.  Tento projekt je v pojetí Národního festivalu novinkou. Celý program natáčel Český rozhlas – stanice  ČRo 3 -Vltava (doc. Tomáš Zikmund) pro svůj publicistický pořad Slovo o hudbě.

Začátek koncertu ve Slavkově patřil Těšanskému ženskému chrámovému sboru (sbormistr Jana Langášková). Vystoupení provázely flétnistky a pianistka. Dětský sbor Viva la bella Slavonice (sbormistr Vlastnimil Bukart) už doprovázelo více nástrojů: bicí, housle, klarinet, flétna. Samotné děti ukázaly svůj temperament tanečními pohyby, podupáváním a tleskáním. Evidentně je jejich vystoupení bavilo, jejich projev byl velice spontánní. Koncert zakončil pěvecký sbor Gloria ze Slavkova (sbormistr Petr Hlaváček). Tento sbor má za sebou již řadu vystoupení, účinkuje několik let, jeho krásná barevnost hlasů a preciznost provedení skvěle zakončil první koncert etapy Národního festivalu.

Druhý koncert etapy, který se konal v zámku Bučovice, zahájil Labyrint Třešť (sbormistr Květa Zažímalová) za doprovodu 2 kytar, piana a perkusse. Dalším účinkujícím sborem  bylo Malé hudební Družení Rousínov (sbormistr Karel Cyril Votýpka). Svým jednotným oblečením do hábitů, sólem sbormistra na specielně doma vyrobeným nástrojem „gusle“ i repertoárem se výrazně lišil od ostatních sborů. Závěr koncertu a tím i etapy patřil Tvaroženskému chrámovému sboru a pořadatelskému Kyjovskému komornímu orchestru (sbormistr a um. ved. Jan Sárazl). V jejich vystoupení zazněly skladby od klasiků, anonymů i od současných skladatelů.

Po koncertu proběhl rozborový seminář, který vedla MgA. Magdalena Bílková Tůmová. Rozebrala výkony jednotlivých sborů, pochválila, dotkla se nedostatků a velmi diplomaticky upozornila na nutnost a potřebnost vzdát příště větší úctu a respekt krásnému zámeckému prostředí a slavnostnosti Národního festivalu NKST vystupováním i vhodným oblečením, třeba s použitím jednotných prvků.

Průběh této akce byl netradiční, experimentální. Nicméně ukázal, že je to jedna z cest, kterou bychom se mohli ubírat při organizování dalších ročníků Národního festivalu. Obecenstvo bylo spokojeno a dalo to i najevo svým potleskem.  

Statistika:  6 pěveckých sborů, 1 komorní orchestr, celkem 103 účinkujících (56+47),  230 návštěvníků (100 + 130).