Hledá se místo pro přehlídku seniorského divadla

ČR/PRAHA: Národní informační a poradenské středisko pro kulturu vyhlašuje výběrové řízení na místo konání a spolupořadatele národní přehlídky seniorského divadla.

Přehlídku pořádá Národní informační a poradenské středisko pro kulturu Praha (NIPOS) a jeho útvar ARTAMA. Její první ročník se uskutečnil v roce 1995 v Plzni, další hned v následujícím roce v Ostrově. Od 3. ročníku v roce 1998 v Kroměříži se koná jako bienale. Od roku 2000 do roku 2010 přehlídka zakotvila ve Znojmě. V listopadu 2012 by se měl uskutečnit její jubilejní 10. ročník v novém místě.

Program přehlídky obsahoval obyčejně 8 inscenací realizovaných v jednom prodlouženém listopadovém víkendu (pátek ‒ neděle). Každé inscenaci je věnována odborná reflexe formou besedy vedené členy dvou až tříčlenné odborné poroty. Přehlídka je výběrovou s možností postupu inscenací na festival Jiráskův Hronov. Jedním z kýžených efektů přehlídky je setkání a pobyt hrajících souborů po celou dobu konání přehlídky.

Od spolupořadatele přehlídky se očekává poskytnutí potřebných prostor, organizační a technické zabezpečení přehlídky a zajištění nejen finanční podpory příslušného kraje a města, popřípadě sponzorů. Kritérii výběru místa a spolupořadatele jsou: poloha místa, technická vybavenost, služby (ubytování, stravování a další), odpovědná osoba, finance, návštěvnost přehlídky, prostředí.

Termín uzávěrky výběrového řízení je 12. září 2011. Výběr místa a spolupořadatele musí být ukončen do 20. 9. 2011 s ohledem na bezprostředně navazující uzávěrku podání žádostí o grantový příspěvek MK ČR.

Příloha: Text vyhlášení výběrového řízení – NP seniorského divadla