Hlas jako individualita

aneb cesta k autenticitě hlasového projevu

únor 2012 květen 2012, Praha

Lektorka: Ivana Vostárková, katedra výchovné dramatiky DAMU

Pořadatelé: katedra výchovné dramatiky DAMU a Sdružení pro tvořivou dramatiku

Místo konání: katedra výchovné dramatiky, Divadelní fakulta AMU, Karlova 26, 116 65 Praha 1

 

Kurz je určen zejména těm učitelům všech typů škol a absolventům základních kurzů dramatické výchovy, kteří si uvědomují své dluhy vůči tolik používanému a tak křehkému nástroji – svému hlasu. Lidský hlas jako projev člověka není pouze nástrojem užívaným pro sdělení samo, ale je sám o sobě individualitou a je schopen se tvůrčím způsobem spolupodílet na formování osobnosti člověka.

Časový rozsah: ve čtyřech desetihodinových blocích jednou měsíčně v pátek od 18.30 – 21.30 hodin a v sobotu od 9 do 13 hodin.

Termíny: 10.–11. února, 9.–10. března, 20.–21. dubna a 25.–26. května 2012.

Kurz je akreditován MŠMT pod číslem 3363/2009-25-71, to znamená, že zaměstnavatel může účastníkům hradit školné z financí určených na další vzdělávání pedagogických pracovníků.

Cena kurzu: 2.500,- Kč

Studentům prezenčního studia může být poskytnuta sleva.

Máte-li o tento kurz zájem, zašlete vyplněnou přihlášku nejpozději do 30. listopadu 2011 na adresu: katedra výchovné dramatiky DAMU, Karlova 26, 116 65 Praha 1, případně také mailem na adresu: jaroslav.provaznik@damu.cz. Přihlášky budou přijímány do vyčerpání volných míst.

Přijatým zájemcům budou rozeslány informace k placení kurzovného, event. jejich zaměstnavatelům bude zaslána faktura.