Historie Masarykova lidovýchovného ústavu

Období realizace: 2024-2025

Výzkum je realizován na základě institucionální podpory dlouhodobého koncepčního rozvoje výzkumné organizace poskytované Ministerstvem kultury (IP DKRVO). V roce 2025 uplyne 100 let od založení Masarykova lidovýchovného ústavu (MLÚ), jež byl přímým předchůdcem NIPOS. K tomuto jubileu chce NIPOS připravit monografii mapující činnost MLÚ jako průkopníka veřejné podpory kultury v oblasti veřejných kulturních služeb. Součástí výsledku bude tvorba audiovizuálního dokumentu, který na délce stopáže 10-15 minut představí hlavní poznatky odborné studie. Dokumentární film bude zahrnovat archivní záběry NFA, odborníky vyjadřující se k danému tématu, ilustrační záběry z přehlídek NIPOS jakožto pokračovatele akcí MLÚ atd. Film bude určen odborné i široké veřejnosti a bude sloužit k popularizaci historie NIPOS, potažmo k prezentaci významu jeho činnosti. Bude obsahovat anglické titulky, což umožní prezentovat jej nejen domácímu publiku z řad odborné i široké veřejnosti (na internetu či na akcích NIPOS: uměleckých přehlídkách, konferencích atd.), ale také na mezinárodních akcích, jichž se NIPOS účastní.

Aktuální stav bádání:

V návaznosti na rešerše a bádání v archivech k tématu MLÚ uskutečněné v r. 2023 budou tyto badatelské práce dokončeny. Následně příprava a tvorba publikace o historii MLÚ.

Výsledky výzkumu:

  • Audiovizuální dokument o historii Masarykova lidovýchovného ústavu (plánováno na r. 2025)