Herecká průprava

Kurz pro vedoucí dětských a mladých divadelních souborů a učitele dramatické výchovy
únor–květen 2012, Praha

Pořádají: NIPOS-ARTAMA a Sdružení pro tvořivou dramatiku

Praktický kurz zaměřený na specifické herecké a režijní dovednosti, které vyžaduje praxe vedoucího divadelního souboru či učitele dramatické výchovy, zejména při inscenační práci s dětským či mladým souborem. Je určen zejména pro pedagogy ZUŠ, vedoucí dětských a mladých dramatických a divadelních souborů v DDM, SVČ a dalších volnočasových zařízeních a pro učitele základních a středních škol všech typů. U účastníků kurzu předpokládáme základní zkušenosti v oboru dramatické výchovy. Při přijímání přihlášek budou proto upřednostněni absolventi celoročních kurzů dět- ského divadla, základních kurzů dramatické výchovy pro učitele či vysokoškolského studia v oboru.

Kurz bude zahájen 24. února 2012 a bude probíhat vždy jednou za měsíc od pátečního večera do nedělního poledne ve čtyřech víkendech.
Plánované termíny: 24.–26. února, 23.–25. března, 27.–29. dubna, 11.–13. května. Lektorka kurzu: HANA FRANKOVÁ, herečka a režisérka divadla Dagmar Karlovy Vary (v posledních letech uvedla např. inscenace Já, Holden, Pozdravuj všechny doma, Maršo vorijla nebo Sestra), učitelka střední pedagogické školy v Karlových Varech a vedoucí mnoha celostátních dílen a seminářů.
Místo konání: Centrum tvořivé dramatiky Praha, Arabská 681/20, Praha 6 (s možností noclehu zdarma).Kurzovné: 2.200 Kč, studenti prezenčního studia a členové Sdružení pro tvořivou dramatiku 1.700 Kč.
Kurz je akreditován MŠMT. Škola tak může svým pracovníkům proplatit kurzovné z fondu DVPP.

Máte-li o kurz zájem, vyplňte závaznou PŘIHLÁŠKU a pošlete ji nejpozději do 10. února 2012 na adresu Jakub Hulák, NIPOS-ARTAMA, P. O. BOX 12 / Blanická 4, 120 21 Praha 2 nebo e-mail: hulak@nipos-mk.cz. Přihlášky přijímáme do vyčerpání volných míst.