Dotační programy odoboru památkové péče

Ministerstvo kultury, odbor památkové péče, vyhlásilo dotační program na obnovu kulturních památek pro rok 2012. 

  • Havarijní program  je určen na záchranu nemovitých kulturních památek v havarijním technickém stavu.
  • Program péče o vesnické památkové rezervace, vesnické památkové zóny a krajinné památkové zóny je zaměřen na podporu obnovy a zachování nemovitých kulturních památek, zejména památek lidové architektury.

Bližší informace a termíny uzávěrek naleznete na webových stránkách Ministerstva kultury.