Grafická soutěž – design Jiráskova Hronova

Kulturní a informační středisko Hronov ve spolupráci s Městem Hronov, vypisuje grafickou soutěž na design Jiráskova Hronova, celostátní mezidruhové přehlídky amatérského divadla s mezinárodní účastí a doprovodných materiálů (plakát, programová brožura, zpravodaj).

Zadání

Jiráskův Hronov je festival amatérského divadla, který má již několik let stejný grafický design. Vedení festivalu má zájem o novější a jiný vzhled celého festivalu.

Jiráskův Hronov pořádají: NIPOS-ARTAMA Praha a Město Hronov z pověření a za ekonomického přispění Ministerstva kultury ČR a ve spolupráci těchto institucí: Amatérská divadelní asociace, Česká sekce UNIMA, České středisko AITA/IATA, Klub přátel umění v ČR, Kulturní a informační středisko Hronov, Sdružení pro tvořivou dramatiku, Společnost Amatérské divadlo a svět, Svaz českých divadelních ochotníků a Volné sdružení východočeských divadelníků.

Jiráskův Hronov je festival amatérského divadla ČR pořádaný nepřetržitě 85 let. Koná se v Hronově, v rodném městě Aloise Jiráska. Amatérské soubory se do Hronova sjíždějí nepřetržitě od  r. 1931. Od  r. 1991 přehlídka nabízí prostor různým druhům divadla (činoherní, experimentální, studentské, dětské, loutkové, pohybové, hudební a taneční divadlo). Hlavní program tvoří nejúspěšnější inscenace nominované nebo doporučené z celostátních druhových přehlídek.

Jiráskův Hronov (JH) je v souladu se statutem z roku 1994 celostátní mezidruhová přehlídka amatérského divadla, zároveň nesoutěžní přehlídkou otevřenou všem divadelním druhům, žánrům, nejrůznějším inscenačním postupům, stylům a poetikám. Základní premisou JH je umožnění vzájemné mezinárodní a mezidruhové inspirace a setkání amatérských divadelníků i různých druhů a oblastí divadla, včetně příbuzných druhů scénického umění. V rámci JH se pořádají dílny a semináře, Problémový club, odborné reflexe inscenací a další příležitosti k setkání divadelníků vzdělávacího či společenského charakteru.

Součástí Jiráskova Hronova je denní tisk aktuálního Zpravodaje JH, ve kterém se čtenář dozví plánovaný program JH, reakce a názory diváků na proběhlé inscenace, nechybí ani recenze odborných lektorů atd.

Další složkou JH je doprovodný program, který se koná v parku A. Jiráska nebo ve večerních hodinách v divadelních sálech. Doprovodný program se skládá z koncertů různých žánrů, divadelních představení pro děti i dospělé.

Podmínky

Soutěže se může zúčastnit kdokoliv, osoby mladší 18let musí být (v případě vítězství) zastoupeny rodiči (zákonnými zástupci).

Náležitosti soutěžního návrhu

–          billboard (umísťovaný po městě – rozměr 1 x 2m, na které se umísťuje i program a propagační plakáty, popř. fotografie z inscenací, barva: 4/4)

–          plakát (barva: 4 /4, rozměr B2)

–          obálka programové brožury (barva: 4 /4, materiál: KL, rozměr 105 x 210 mm)

–          titulní strana zpravodaje přehlídky (barva 1/1 černá, rozměr A4)

–          přihláška obsahující jméno, adresu, telefon a e-mail

Uzávěrka doručení soutěžních návrhů je 29. února 2016.

Odevzdání soutěžních návrhů

Návrhy je možné poslat poštou na adresu:

Kulturní a informační středisko Hronov

náměstí Čs. armády 500, 549 31 Hronov

nebo e-mailem: reditel@kulturahronov.cz (lze použít i úložiště typu uschovna.cz)

Cena

Autor vítězného návrhu získá Kč 10.000,-. Ostatní návrhy nebudou honorovány.

Vyhodnocení soutěže proběhne dne 15. března 2016. Rozhodovat budou členové festivalového výboru při svém pravidelném jednání. Výsledky budou zpracovány do 20. 3. 2016.

Informace

Další potřebné informace Vám poskytne:

Marcela Kollertová na tel.: 491 483 314 nebo 737 608 373,  na e-mailu: reditel@kulturahronov.cz