Glosa druhá, ministerská

Na www Ministerstva financí se můžete i v roce 2008 (jako doposud každoročně již od roku 2001) dočíst, že :

„Pod pojem neziskové organizace lze zahrnou ještě např. rozpočtové a příspěvkové organizace, které jsou ale státními organizacemi …“

K tomu poznamenávám :

– Státními příspěvkovými organizacemi jsou pouze státní příspěvkové organizace ve smyslu zákona č.219/2000 Sb., o majetku České republiky .

– Příspěvkové organizace zřizované podle zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtech §zemních rozpočtů obcemi a kraji nejsou stáními organizacemi.

A dále žasnu, když se dovídám, že :

Základním předpisem, který stanoví finanční vztahy ke státnímu rozpočtu je zákon 576/1990 Sb., o rozpočtových pravidlech republiky.

K tomu poznamenávám :

Od 1. ledna 2001 platí zákon č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla (státního rozpočtu)

Pokud se chcete přesvědčit sami, postačí kliknutí na oficiální www stránky Ministerstva financí:
http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/financovani_no_14855.html

Dne 11. března pro Vás glosovala PhDr. Alena Mockovčiaková