FSU 2010 – uzávěrka 31. 10. 2009

Společnost pro pořádání Festivalu sborového umění (dále jen FSU) Jihlava a DKO s.r.o. Jihlava

za odborné spolupráce NIPOS-ARTAMA Praha vyhlašují


X. ročník Mezinárodní skladatelské soutěže

JIHLAVA 2010


Poslání soutěže:

 

Pořadatelé si kladou za cíl vyvolat a podpořit vznik nových děl, kompozičně výrazných a přitom interpretačně dostupných, jež by se mohla stát repertoárovým přínosem pro neprofesionální pěvecké soubory. 


Soutěžní řád:

 

 

Čl. 1.

Skladatelé bez omezení věku a národnosti mohou zadat do soutěže své skladby pro smíšené, ženské nebo dívčí sbory a cappella, komponované na libovolný text především v češtině, slovenštině nebo latině, popřípadě v jiných jazycích.

Texty v jazycích používajících jiné písmo než latinku musí být podloženy fonetickým přepisem v latince (včetně jmen autorů hudby a textu) a doplněny orientačním překladem do češtiny nebo angličtiny.

 

 Čl. 2.

Požadované trvání jednotlivých skladeb je 3-6 min., u cyklu nejvýše do 10 min.

Čl. 3.

Každý autor může zadat do soutěže jedinou skladbu, komponovanou po r. 2005, jež nebyla dosud oceněna v žádné soutěži ani komerčně publikována.

Čl. 4.

 

Účast v soutěži je podmíněna účastnickým poplatkem ve výši 20 € nebo 500 Kč, zaslaným

nejpozději do 31. října 2009 na účet ČSOB č. 174202016/0300, IBAN : CZ53 0300 0000 0001 7420 2016

 

Čl. 5.

Skladba musí být zaslána v 6 exemplářích (dobře čitelné rukopisy, resp. jejich kopie nebo počítačové výtisky) pořadateli soutěže do 31. října 2009 (rozhodující je datum poštovního razítka) na adresu: NIPOS-ARTAMA, Iva Daňková, P.O.BOX 12 / Blanická 4, 120 21 Praha 2, CZ. 

Pozn.: Demonahrávka vítána.

Čl. 6.

Soutěž je anonymní. Skladby musí být označeny pouze heslem, stejně tak přiložená zalepená obálka, obsahující jméno a adresu autora, číslo účtu, z něhož byl uhrazen účastnický poplatek, eventuálně další údaje.

 

Čl. 7.

Zaslané rukopisy, kopie nebo počítačové výtisky zůstávají majetkem pořadatele soutěže. Autor zadáním automaticky potvrzuje souhlas s rozmnožením své skladby pro případné nastudování i s možným nekomerčním vydáním pro FSU Jihlava.

Čl. 8.

Zadání, jež nesplní kteroukoli z podmínek uvedených v čl. 1. 2. 3. 4. 5. 6., nebudou do soutěže přijata. 

Čl. 9.

Pořadatel soutěže vypisuje 3 hlavní ceny:

I. cena              20 000 Kč

II. cena             15 000 Kč

III. cena            10 000 Kč

Vítězné skladby budou provedeny na 53. nebo 54. ročníku FSU Jihlava.

Čl. 10.

Zaslané skladby posoudí odborná mezinárodní porota, jež si vyhrazuje právo neudělit kteroukoli z hlavních cen. Současně může doporučit další skladby k provedení v budoucnu, případně je dle možnosti ocenit menší finanční částkou. 

 

 

Čl. 11.

Přesné a úplné podmínky soutěže v češtině a angličtině jsou k dispozici také na webové stránce FSU

(www.nipos-mk.cz). V případě nejasnosti nebo víceznačnosti výkladu je rozhodující česká verze.

 

 

Čl. 12.

 

Oficiální vyhlášení výsledků soutěže se uskuteční na 53. ročníku FSU Jihlava, který se bude konat v červnu 2010 v Jihlavě.


Kontaktní adresa:

NIPOS-ARTAMA, Iva Daňková, P.O.BOX 12/ Blanická 4, 120 21 PRAHA 2, CZ