FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ 2010

Propozice FS NPS 2010 ve formátu rtf ke stažení
Prihlaska FS NPS 2010


FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ V RÁMCI FESTIVALU NÁCHODSKÁ PRIMA SEZÓNA

Z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury pořádají o. s. Náchodská Prima sezóna a město Náchod ve spolupráci s NIPOS-ARTAMA v rámci festivalu studentské tvořivosti Náchodská Prima Sezóna postupovou fotografickou soutěž jako předkolo 30. národní soutěže amatérské fotografie 2010.
Posláním soutěže je konfrontace tvorby středoškoláků a mladých fotografů do 21 let, kteří nejsou na své tvorbě existenčně závislí. V průběhu roku se koná velký počet fotografických soutěží, přehlídek či mapových okruhů, které však mají ve své většině pouze regionální dosah. Tato soutěž a následné výstavy mají za úkol nejen představit to nejlepší, co se v posledním období zrodilo v mládežnické kategorii na celostátní úrovni, nýbrž také na základě porovnání jednotlivých snímků a hodnocení poroty napomoci k dalšímu uměleckému růstu amatérské fotografie.

I. PODMÍNKY SOUTĚŽE
1. Zúčastnit se může každý středoškolák, občan České republiky nebo cizinec mající povolení k pobytu, který se považuje za fotografa amatéra a není mu více než 21 let.

2. Do soutěže je možno zasílat fotografie černobílé i barevné, zásadně neadjustované a nepaspartované (to znamená nepodlepené, nerámované nezalaminované). Fotografie nemají být starší než 2 roky.

3. Soutěž je vyhlášena pro jednotlivce a kolektivy.

Kategorie A:
A0-1 pro autory do 21 let – fotografie na téma Jak vidím své okolí, co se mi líbí a co mám rád – přímá fotografie zachycující realitu (bez ohledu a techniku záznamu).

A0-2 pro autory do 21 let – téma experiment – fotografie jako fikce (bez ohledu na to jestli bylo k montáži použito digitální nebo analogové či obou těchto technologií).

Kategorie B: kolektivy

4. Autor může soutěž obeslat nejvýše pěti jednotlivými fotografiemi v každé kategorii. Seriál do pěti snímků se počítá jako jedna fotografie. Kolektiv může zaslat nejvýše 15 snímků, z toho od jednoho autora maximálně tři práce. Každý autor může soutěžit jako jednotlivec i jako člen kolektivu, nikoliv však se stejnými pracemi. Kolektiv zvolí k obeslání soutěže jednotné téma a jednotné velikosti fotografií. Do národní soutěže postupují oceněné fotografie a porota soutěže má právo vybrat i další fotografie.

5. Do soutěže jsou přijímány fotografie od formátu 20 x 30 do formátu 40 x 50 cm.

6. Každá fotografie musí být označena na zadní straně v pravém rohu dole názvem snímku (u seriálu i pořadovým číslem), jménem, příjmením a adresou, na zadní straně v levém horním rohu uvedením kategorie, rokem narození, rokem vzniku snímku, u kolektivů plným názvem školy či skupiny. K soutěžní fotografii nebo seriálu, které jsou zpracovány digitálně, přiloží autor CD se soutěžními fotografiemi.

7. Soutěžní zásilka pro kategorie A0-1, A0-2 a B musí obsahovat přihlášku. Zásilky bez vyplněné přihlášky nebudou do soutěže přijaty a nebudou vráceny. Škola nebo jednotlivec zašle nebo jinak doručí fotografie na adresu o. s. Náchodská Prima sezóna, Masarykovo nám.1, 547 01 Náchod. Pořadatel nepřejímá zodpovědnost za poškození fotografií při poštovní přepravě. Pečlivé zabalení je záležitostí každého autora.

8. Fotografie nesplňující podmínky v bodech 5. – 7. nebudou do soutěže přijaty.

9. Porota vybere z přijatých fotografií mimo oceněných, které postupují do 30. národní soutěže ve Svitavách, ještě další, které spolu s oceněnými budou vystaveny u příležitosti vyhlášení výsledků soutěže. O této skutečnosti budou autoři informováni.

10. Pořadatel si vyhrazuje právo použít oceněné a vystavené fotografie pro propagaci akce, a to i v budoucnu bez nároků na honorář.
Obeslání soutěže je výrazem souhlasu s jejími podmínkami.

II. OCENĚNÍ
Hodnocení snímků soutěže provede odborná porota jmenovaná pořadatelem ve spolupráci s NIPOS ARTAMA. Hodnotícím kritériem je výtvarná, myšlenková a technická kvalita snímků.

Kategorie A (jednotlivci)
A0-1:
1. cena v hodnotě 500 Kč
2. cena v hodnotě 300 Kč
3. cena v hodnotě 150 Kč

A0-2:
1. cena v hodnotě 500 Kč
2. cena v hodnotě 300 Kč
3. cena v hodnotě 150 Kč

Kategorie B (kolektivy)
1. cena v hodnotě 600 Kč

Mimo tyto ceny, bez ohledu na kategorie, může porota udělit čestná uznání nebo další ocenění.

III. KALENDÁŘ SOUTĚŽE
• Jmenování poroty: do 1. března 2010
• Příjem fotografií: do 20.března 2010
• Zasedání poroty: do 3. dubna 2010
• Slavnostní předání cen soutěže a zahájení výstavy: květen 2010
• Vyhodnocení 29. národní soutěže amatérské fotografie a zahájení
• Národní výstavy: 15. května 2010

Za vyhlašovatele: Hana Kopecká, výkonná ředitelka

Kontaktní adresy:
Náchodská Prima sezóna, Petra Němcová, tel.: 774 223 298, Masarykovo nám. 1, 547 01 Náchod, e-mail: primasezona@seznam.cz.

NIPOS-ARTAMA, Milan Sedláček, P. O. BOX 12 / Blanická 4, 120 21 Praha 2,
tel.: 221 507 963, e-mail: sedlacek@nipos-mk.cz, www.nipos-mk.cz.


Zpracoval Milan Sedláček
NIPOS-ARTAMA, listopad 2009