FOLKLORNÍ FESTIVAL 2009

Z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury pořádá NIPOS-ARTAMA, Hradecká kulturní a vzdělávací společnost a Kulturní centrum Pardubice, ve spolupráci se Sdružením pro dětskou taneční tvořivost Praha.

 

I. POSLÁNÍ FESTIVALU

Festival je prestižní přehlídkou souborů, jejichž činnost je zaměřena na zpracovávání a prezentaci lidového umění etnografických regionů Čech. Celková koncepce festivalu vychází ze skutečnosti, že mezi specifické rysy činnosti neprofesionálních folklorních souborů patří jejich zaměření na širokou škálu prezentace lidového umění. Jeho posláním je přinášet především nové pohledy na způsoby zpracování námětů pocházejících z tradiční lidové kultury a navazování kontaktů s publikem, při respektování prostředí, v němž by mělo být předváděno. To vše vychází z poznání současného stavu lidových tradic, způsobů jejich uchovávání a obecných podmínek existence folklorních souborů. Na rozdíl od festivalů odehrávajících v oblastech, kde zůstala dodnes zachována určitá kontinuita projevů majících návaznost na místní tradice a jejich nositele, vychází koncepce tohoto festivalu z aktuálních možností a potřeb souborů, které musí vyvíjet daleko větší úsilí na udržení tradic či přímo na jejich obnovování.

Festival má formu přehlídky a veškeré pořady jsou koncipovány tak, aby sloužily mimo jiné jako inspirace pro další činnost českých folklorních souborů. Nabízí široké spektrum možností jak pracovat s folklorním materiálem – od živých pódiových vystoupení přes komorní hudební a taneční pořady v různém prostředí, tvorbu scénických stylizovaných kompozic, pořady vzdělávacího a poznávacího typu, až po společenskou zábavu.

 

II. ZPŮSOB VÝBĚRU

Jde o nesoutěžní festivalovou přehlídku bez postupových kol. Výběr souborů provádí programová rada, jmenovaná odbornou radou pro folklor při NIPOS-ARTAMA. Programová rada má právo vybrat a nominovat na festival libovolný soubor tak, aby vyhovoval koncepci a celkové dramaturgii festivalu s přihlédnutím k ekonomickým možnostem festivalu.

 

III. ŘÁD FESTIVALU

Festivalová přehlídka nabízí souborům množství různorodých aktivit, přičemž se předpokládá vystoupení každého souboru ve více pořadech. Účinkující soubory mají povinnost být přítomny po celou dobu konání festivalu.

 

Typy pořadů:

a) přehlídka scénicky koncipovaných pořadů v divadelních podmínkách

b) pódiová vystoupení na veřejných prostranstvích

c) komorní formy pořadů

d) vzdělávací pořady

e) společensko-zábavné pořady

 

ad a) předvedení ucelených jevištních kompozic

ad b) soubory vystoupí s volným programovým blokem na veřejném prostranství

ad c) různé typy pořadů, např. naučný pořad, medailony, muzikantské dostaveníčko, sólové výstupy … s cílem nejen oslovit diváka, ale zároveň zdůraznit i vlastní prožitek účinkujících

ad d) taneční a muzikantské dílny

ad e) společensko zábavné pořady aktivně zapojující diváky ke zpěvu, tanci apod.

 

IV. HODNOTÍCÍ SBOR

Bude jmenován z členů odborné rady pro folklor pracující při NIPOS-ARTAMA Praha. Jeho hlavním úkolem je sledovat průběh celého festivalu a své postřehy začlenit do závěrečného hodnocení akce.

 

V. EKONOMICKÉ PROPOZICE

Ekonomika festivalu se řídí pokyny pořadatelů a obecně platnými směrnicemi. Výše příspěvku na náklady souborů na cestu a pobyt a vlastní finanční vklad budou upřesněny v písemné smlouvě mezi pořadatelem v místě a jednotlivými soubory. Festival může být proti uvažovanému záměru krácen z ekonomických důvodů.

 

PROGRAMOVÉ TIPY


PÁTEK 7. 6. 2009 – PARDUBICE

19.00 – 24.00 Pernštýnská noc – Pernštýnské nám.

21.00 – 22.00 komorní pořady – atrium radnice

22.30 – 23.30 pořady hostů festivalu – nádvoří zámku

 

Noc pro všechny

V atmosféře tradičního jarmarku a staročeské pouti (šermíři, herci…) se představí soubory s dvacetiminutovým akustickým vystoupením vhodným pro provozování bez pódia, jehož smyslem bude také aktivně zapojit diváka ke zpěvu, tanci…

 

Komorní pořady

Pořady využívající akustiky a atmosféry prostoru atria. Možnost prezentovat na festivalu další oblast folkloru. Autorské hudební pořady tematicky zaměřené na určité období nebo výročí apod., které zajímavou formou představí tradiční folklorní materiál.

 

 


SOBOTA 8. 6. 2009 – HRADEC KRÁLOVÉ

9.00 – 16.00 hod. Jarmark – Velké náměstí

12.30 – 14.00 hod. hudební a taneční dílna – Adalbertinum

16.30 – 18.00 hod. scénický pořad – Klicperovo divadlo

 

Piletice

19.00 hod. Přijďte pobejt – Šrámkův statek

 

Pořad scénických forem

Tradiční pořad festivalu – předvedení ucelených jevištních kompozic v divadelních podmínkách.

 

Komponované festivalové pořady

Autorsky zpracované programy vyspělých českých souborů, příp. hostujících souborů z Moravy a ze zahraničí.

 

Společenská zábava

K tanci a poslechu budou hrát a zábavu svými nápady a vtipem rozvíjet souborové muziky.

 

 

NEDĚLE 9. 6. 2009 – PARDUBICE

14.00 – 16.00 Zámecké nádvoří – závěrečný pořad českých souborů a hostů festivalu

 

Zpracovala Kareřina Černíčková

NIPOS-ARTAMA, říjen 2008