Festival sborového umění – přihláška

Přihláška na Festival sborového umění v Jihlavě 2018: Přihláška FSU 2018

Zájemci o účast v soutěži zašlou své přihlášky na adresu: NIPOS-ARTAMA, Iva Daňková, P. O. BOX 12 / Fügnerovo nám. 5, 120 21 Praha 2, nebo e-mailem: dankova@nipos-mk.cz. do 31. ledna 2018.

Do konce února 2018:

  • bude přihlášeným sborům potvrzena účast na festivalu;
  • budou přijatým sborům sděleny další podrobnosti.