NIPOS > Festival sborového umění Jihlava 2013

Festival sborového umění Jihlava 2013

56. ročník celostátní přehlídky a soutěže sborového zpěvu

28. 6. – 30. 6. 2013

Dům kultury, Dům filharmonie, kostel Povýšení sv. Kříže, Park Gustava Mahlera, Jihlava

 Sborový festival s nejdelší tradicí v ČR

  Ve dnech 28. – 30. června 2013 se v Jihlavě uskuteční 56. ročník Festivalu sborového umění (FSU), obohacený o soutěž komorních pěveckých sborů a Ateliér.

V letošním roce se festivalovému publiku představí 8 soutěžních a 7 přehlídkových pěveckých sborů, včetně 2 zahraničních. Festivalové koncerty proběhnou na několika místech v Jihlavě – páteční zahajovací koncert v kostele Povýšení sv. Kříže (od 19.00 hod), sobotní soutěž, odpolední ateliér i večerní koncert v divadelním sále Domu kultury a nedělní dopolední koncert v Parku Gustava Mahlera – v případě nepříznivého počasí v prostorách Domu filharmonie, kde se uskuteční i zahajovací přivítání hostů festivalu a závěrečný rozborový seminář.

Soutěžní sborové klání proběhne v sobotu od 10.00 – 14. 00 h, vyhlášení výsledků soutěže a vystoupení vítězů proběhne při sobotním večerním koncertě v Domě kultury od 19. 00 h. Program festivalu bude již tradičně obohacen prezentací některých oceněných skladeb z předchozích ročníků Mezinárodní skladatelské soutěže a premiérováním skladeb soudobých autorů soutěžními i přehlídkovými sbory.

Pro všechny sboristy je připraven Ateliér s nácvikem (v sobotu od 15.00 h) a následnou veřejnou prezentací (od 19.00 h) skladeb letošních jubilantů – Jana Kasala a Antonína Tučapského. Ateliér povede lektor Josef Surovík.

Obohacením letošního festivalu budou vystoupení dvou zahraničních sborů – Komorního sboru Hudební akademie Karola Szymanovského v Katovicích (PL) a Žilinského smíšeného sboru (SK), které se posluchačům představí jednak na hlavních večerních festivalových koncertech, ale také na doprovodných koncertech i na otevřené scéně ve zrenovovaném Parku Gustava Mahlera v Jihlavě. Podobně jako v předchozích letech posluchači uslyší na zahajovacím koncertu vokálně – instrumentální vystoupení, tentokrát za účasti Foerstrova komorního pěveckého sdružení Praha a Filharmonie Gustava Mahlera Jihlava při provedení Tres canti studiozorum od Zdeňka Lukáše a Tre notturni od Josefa Myslivečka. Na závěrečném večerním koncertu se vedle výše zmíněných sborů posluchačům představí i vítězný sbor z předchozích ročníků FSU – Cantica laetitia Zlín.

Festivalové publikum jistě ocení možnost výběru festivalových akcí jak z hlediska dramaturgie, tak i místa a prostředí a vyjádří svou účastí podporu sboristům i všem příznivcům sborového umění.

 

Festival z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury pořádají Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, útvar ARTAMA a Společnost pro FSU, o. s. Jihlava.

Záštitu nad letošním ročníkem převzali primátor statutárního města Jihlava Ing. Jaroslav Vymazal, hejtman Kraje Vysočina MUDr. Jiří Běhounek a Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu Parlamentu České republiky.

 

Srdečně zveme širokou veřejnost na všechny koncerty 56. ročníku festivalu.

 

Národní informační a poradenské středisko  
Pro kulturu (NIPOS), útvar ARTAMA
 Kontakt pro média: Iva Daňková
Blanická 4, 120 21 Praha 2                                                      

 obor Sborový zpěv dospělých
www: www.nipos-mk.cz
 tel: 221 507 961
tel: 221 507 900
e-mail:dankova@nipos-mk.cz