NIPOS > Festival sborového umění Jihlava 2011 – sborový festival s nejdelší tradicí v ČR

Festival sborového umění Jihlava 2011 – sborový festival s nejdelší tradicí v ČR

Ve dnech 24. – 26. června 2011 se v Jihlavě uskuteční 54. ročník Festivalu sborového umění (FSU), jehož součástí je soutěž komorních pěveckých sborů a Ateliér (workshop) pro všechny zájemce o nácvik a prezentaci premiérové skladby soudobého autora Lukáše Hurníka.

V letošním roce se festivalovému publiku představí 16 soutěžních a 6 přehlídkových pěveckých sborů, včetně 2 zahraničních. Všechny festivalové koncerty se uskuteční v divadelním sále DKO Jihlava (v pátek a sobotu od 19.00 h, v neděli od 10. h). Soutěžní sborové klání proběhne v sobotu od 9.00 – 16. 00 hod., vyhlášení výsledků soutěže a koncert vítězů pak v neděli od 10. 00 h.

Součástí pátečního zahajovacího programu bude i předání Ceny Ministerstva kultury ČR panu Janu Kasalovi za celoživotní sbormistrovskou, dirigentskou a pedagogickou činnost v oblasti sborového zpěvu.

Program festivalu bude již tradičně obohacen prezentací oceněných skladeb z předchozích ročníků Mezinárodní skladatelské soutěže a premiérováním skladeb soudobých autorů soutěžními i přehlídkovými sbory. Pro všechny účastníky je připravena novinka – možnost podílet se na přípravě a realizaci Hymnu pro velký sbor a malý orchestr Viva la musica za přítomnosti autora skladby Lukáše Hurníka a s doprovodem Komorní filharmonie Vysočina (v sobotu od 16. 30 h). Účinkující si tak budou moci vyzkoušet spolupráci spojených sborů s orchestrem, prožijí neopakovatelnou atmosféru tvůrčí činnosti a v závěru sobotního večerního koncertu mohou realizovat poselství obsažené již v samotném názvu skladby.   

Z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury festival pořádají Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, útvar ARTAMA a Společnost pro FSU, o. s. Jihlava.

Kontakt pro média:

Iva Daňková
obor Sborový zpěv dospělých
tel: 221 507 961
e-mail:dankova@nipos-mk.cz

Národní informační a poradenské středisko                     
pro kulturu (NIPOS), útvar ARTAMA 
www: www.nipos-mk.cz
 tel: 221 507 900
fax: 221 507 929

Srdečně zveme širokou veřejnost na všechny koncerty dalšího ročníku festivalu!