Festival sborového umění 2016

Výsledky Mezinárodní soutěže pěveckých sborů 
při 59. festivalu sborového umění, konané dne 4. června 2016 v Jihlavě


Kategorie 1A: smíšené komorní sbory do 24 členů s povinnou skladbou
Zlaté pásmo a absolutní vítěz kategorie s povinnou skladbou: Akademický pěvecký sbor VŠB-TU Ostrava
Bronzové pásmo: FONS Žďár nad Sázavou, Komorní sbor českých muzikantů Plzeň

Kategorie 1A: ženské komorní sbory do 24 členů s povinnou skladbou
Zlaté pásmo: Iuventus paedagogica Praha

Kategorie 2A: velké smíšené sbory do 60 členů s povinnou skladbou
Zlaté pásmo: Smíšený pěvecký sbor ATENEO Univerzity Palackého Olomouc

Kategorie 1B: smíšené komorní sbory s volným programem (bez povinné skladby)
Zlaté pásmo: Dábrlíbap Praha
Stříbrné pásmo: Comenius Choir Leszno

Kategorie 2B: velké smíšené sbory s volným programem (bez povinné skladby)
Zlaté pásmo a absolutní vítěz kategorie s volným programem: Smíšení pěvecký sbor Konzervatoře P. J. Vejvanovského Kroměříž
Stříbrné pásmo: Canticorum Plzeň
Bronzové pásmo: Harmonie Velké Meziříčí
 

Zvláštní cena poroty za interpretaci úpravy lidové písně „Czemu Kalino“ – Dábrlíbap Praha
Zvláštní cena poroty za přesvědčivou interpretaci skladby Jana Vičara „Gorale“ – Smíšený pěvecký sbor ATENEO Univerzity Palackého Olomouc

Nejlepší novinková skladba: Komorní sbor českých muzikantů za skladbu Martina Červenky „Bonum vinum“ z cyklu Tři studentské zpěvy

 

Složení soutěžní poroty:  

Prof. PhDr. Jan Vičar, CSc. – předseda poroty
 Mgr. Jaroslav Brych – člen poroty
 MgA. & Mgr. Marek Valášek, Ph.D. – člen poroty
 Mgr. Iva Daňková – tajemník poroty

 V roce 2017 se uskuteční 60. ročník FSU Jihlava a to v termínu 26. – 28. května 2017